cellulose
Afbeelding: Nigel Durrant / Pixabay.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat op de rioolwaterzuivering Dalfsen een onderzoek uitvoeren naar het via tweetrapszeving terugwinnen van cellulosevezels (van onder andere wc-papier) uit het zuiveringsslib. De cellulose kan vervolgens als grondstof worden ingezet voor andere producten, bijvoorbeeld in de asfaltindustrie. Ook het verkennen van die nieuwe afzetkanalen maakt onderdeel uit van deze proef.

Het waterschap investeert in totaal 1,2 miljoen euro voor dit onderzoek. Op het terrein van de rioolwaterzuivering aan de Ruitenborghweg wordt een speciale installatie gebouwd waarin via tweetrapszeving twee typen zeefgoed uit het retourslib kunnen worden geoogst. Het terugwinnen van cellulose uit rwzi-slib is zeker niet uniek. Diverse Nederlandse waterschappen zijn er al enkele jaren mee bezig, zoals op de rwzi’s van Aarle-Rixtel (Aa en Maas), Beemster en Geestmerambacht (beide Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). De techniek die bij rwzi Dalfsen wordt toegepast (zeefbocht gevolgd door een trommelzeef) is dan ook bewezen technologie met een hoge bedrijfszekerheid. Het onderzoek van WDODelta richt dan ook niet op het bewijzen van de gebruikte techniek, maar vooral op de kwaliteit van het geoogste zeefgoed en welke afzetmarkten daarmee bediend kunnen worden.

Circulaire grondstof
“Met het terugwinnen van cellulose geven we invulling aan de ambities om duurzaam te werken. De stip op de horizon is om in 2050 volledig circulair te zijn,” zegt dagelijks bestuurslid Marion Wichard van WDODelta. “We hopen met dit onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling van een effectieve techniek om cellulose uit rioolslib te halen en in te kunnen zetten als circulaire grondstof.” Het terugwinnen van cellulose heeft naar verwachting ook een positief effect op het functioneren van de rioolwaterzuivering. Mogelijk kan rioolwater daardoor in de toekomst efficiënter worden gezuiverd. Ook dit wordt in de proef onderzocht.

Afzetmogelijkheden
De kwaliteit van de teruggewonnen cellulose bepaalt of deze geschikt is voor bepaalde afzetmarkten. Daarom worden tijdens het onderzoek door potentiële afnemers diverse analyses uitgevoerd om de kwaliteit te meten. Wichard: “Als waterschap werken we graag samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen om samen een volgende stap te zetten naar een circulaire economie. Dit onderzoek is daar een mooi voorbeeld van. We hopen tot een goede kwaliteit cellulose te komen die weer in te zetten is in andere afzetmarkten.”

Energie- & Grondstoffenfabriek
Het celluloseonderzoek van WDODelta past in het concept van de landelijke Energie- & Grondstoffenfabriek. Hierin werken de 21 Nederlandse waterschappen samen om op een innovatieve manier de transitie te bewerkstelligen van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater (rioolwater). “Dit afvalwater zit vol schaarse en waardevolle grondstoffen,” licht Wichard toe. “Naast de grondstof voor het opwekken van energie, bevat rioolwater bijvoorbeeld ook fosfaat, stikstof, kalium en andere grondstoffen. En dus ook de cellulose waarmee we nu aan de slag gaan.”