Waterschappen ‘verkopen’ cellulose uit rioolwater

Schoolkinderen in Helmond en in Purmerend wikkelden dolenthousiast tientallen wc-rollen af om zo de opening naar de tijdelijke winkels letterlijk vrij te maken. Waterschap Aa & Maas en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laten in deze shops  gedurende drie dagen aan het publiek de deels door kunstenaars en designers uitgewerkte mogelijkheden van hergebruikt cellulose zien. Op een fraaie tafel gemaakt van uit cellulose gemaakt plaatmateriaal zijn acht verschillende toepassingen – van asfalt tot bioplastic – te zien.

De opening van de pop-up shops markeert de terugwinning van cellulose op de waterzuiveringen in Aarle-Rixtel en De Beemster. Peter Ketelaars, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas, gaf bij de opening aan dat de 5000 kg cellulose die vanaf nu dagelijks uit het rioolwater wordt gehaald, belangrijke winst oplevert voor de zuivering. “Doordat we deze grondstof uit het rioolwater halen, vóór het reguliere proces van zuiveren, is de capaciteit van de zuivering toegenomen. Dit is nodig voor nu en de toekomst, omdat steeds meer rioolwater de zuivering binnenkomt.”

Het winnen van cellulose op deze grote schaal – na biogas en struviet – vormt bovendien een belangrijke stap de Energie & Grondstoffenfabriek. “We mogen trots zijn op het lef dat we als waterschappen en bedrijfsleven hebben getoond en deze successen vieren”, aldus Yede van der Kooij, trekker van de cellulose-werkgroep, tijdens de opening in Beemster. Hij wees er op dat de waterschappen er hiermee nog niet zijn. “Het succes moeten we omarmen, maar we moeten ook de mouwen opstropen en zoeken naar verdere stappen in de verwaarding van grondstoffen.”.


Projectleider Bob de Boer van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toont de fijnzeefinstallatie

In Beemster onderzoekt HHNK samen met STOWA en afvalverwerker Attero binnen het Europese subsidieproject CELLU2PLA Life+ de mogelijkheid de cellulose tot bioplastic op te werken. Attero zet het om in eerst een glucose-oplossing en uiteindelijk PLA (poly lactic acid of polymelkzuur), een grondstof voor bioafbreekbare plastics. Tussen deze productieen het daadwerkelijk op de markt brengen, liggen nog juridische hobbels. In Aarle Rixtel wordt nog gezocht naar een partner voor de afzet van cellulose.

Van der Kooij is optimistisch over de mogelijkheden van het winnen en hergebruiken van grondstoffen uit rioolwater. Al was het maar omdat hij na een presentatie bij een EU-afvalwerkgroep vorige week naar eigen zeggen wordt bestookt met mails uit Brussel. “Ze zien dat wij hier niet alleen nadenken over hergebruik van grondstoffen uit afvalwater, maar ook echt iets doen. De bal is aan het rollen.”