SolarDew test innovatie op de zuivering in Apeldoorn

zuivering

SolarDew, een jong bedrijf uit Rhenen, heeft een nieuwe solar technologie ontwikkeld om drinkwater te produceren uit zeewater of water met hoge concentraties van bijvoorbeeld arseen of zware metalen. Het verder testen van deze technologie vindt deze maanden plaats op de rioolwater zuivering Apeldoorn. Deze testlocatie is onderdeel van het Europese Interreg programma Water Test Network.

Zelf zuiveren op locatie
Voor gebieden waar de zon overvloedig schijnt maar waar weinig drinkwater te vinden is, ontwikkelt SolarDew een product dat drinkwater kan produceren vanuit zeewater of chemisch verontreinigd water. Alexander van der Kleij van SolarDew geeft aan dat juist in die landen een drinkwaterbron nodig is die simpel en robuust is omdat onderhoud van systemen het grootste probleem is: “Het is een proces van verdampen en condenseren van water door een membraan heen. Onze producten bieden een oplossing voor gezinnen en gemeenschappen die met dit systeem het eigen grondwater, wat in de loop der tijd bijvoorbeeld brakker is geworden, kunnen zuiveren op locatie. Dit alles maakt ze onafhankelijker en gezonder, terwijl er ook tijd en geld wordt bespaard. Tevens kan deze oplossing ingezet worden bij bijvoorbeeld natuurrampen, zoals een tsunami, waarbij er een oplossing nodig is tijdens de wederopbouw”

Het InterReg programma geeft Solardew de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise binnen het netwerk en de mogelijkheid om diepgaande analyses uit te voeren, die anders niet mogelijk zijn voor een startup.

Water Test Network
In samenwerking met Cleantech Regio biedt waterschap Vallei en Veluwe het midden- en kleinbedrijf een testlocatie aan om nieuwe technieken en ideeën te testen op het gebied van water.

“We kregen al vaker verzoeken uit het bedrijfsleven om innovaties te kunnen testen”, aldus heemraad Bert van Vreeswijk, “door een leegstaand gebouw op de zuivering als testlocatie in te richten, hebben we een win-win situatie gecreëerd. Door participatie in het Europese programma Water Test Network kunnen we samen met Cleantech kennisontwikkeling en innovatie stimuleren en faciliteren.”

Europees Netwerk
Doel van het Europese Interreg programma is om economische verschillen tussen regio’s en lidstaten te verkleinen door samenwerkingsprojecten te stimuleren en met behulp van subsidies mogelijk te maken.

SolarDew test innovatie op de zuivering in Apeldoorn – Meer waternieuws