Roel Vollebregt verlaat Koninklijke BAM Groep

Roel Vollebregt, die als coo Infra deel uitmaakt van het Executive Committee van Koninklijke BAM Groep, heeft kenbaar gemaakt zijn loopbaan buiten BAM te willen vervolgen. Dat maakt de raad van bestuur van BAM bekend op de website van de onderneming. De raad zegt Vollebregt zeer erkentelijk te zijn voor zijn grote inzet voor en bijdrage aan BAM sinds zijn indiensttreding in 1999.

Roel Vollebregt kijkt zelf ook met warme gevoelens terug op zijn carrière bij BAM: “Het is een prachtig bedrijf met veel kennis en ervaring, dat maatschappelijk relevante projecten realiseert. BAM zal dit jaar onder een nieuwe ceo een nieuwe strategische periode ingaan en daarmee is voor mij een passend moment gekomen om een nieuwe uitdaging buiten BAM aan te gaan. Ik ben BAM en alle collega’s veel dank verschuldigd voor ruim twintig boeiende en leerzame jaren en wens alle BAM-medewerkers succes toe voor de toekomst.”

Zoeken naar opvolger
De raad van bestuur is gestart met de selectieprocedure voor de nieuwe coo voor de business-line Infra. Tot een opvolger is benoemd, zal Simon Finnie (chief business excellence officer en lid van het Executive Committee) optreden als coo Infra ad interim. Het Executive Committee van Koninklijke BAM Groep wordt per 3 juni 2020 gevormd door Simon Finnie, Frans den Houter (cfo/ad interim ceo), Joost Nelis (coo Bouw en Vastgoed) en Sven Van de Wynkele (chief HR officer).