RIVM stelt veilige concentratie bromaat in oppervlaktewater vast

ozoninstallatie
Impressie van de nieuwe ozoninstallatie van Stichtse Rijnlanden in Houten (illustratie: Stichtse Rijnlanden).

Het RIVM heeft ecologische risicogrenzen bepaald voor bromaat in zoet oppervlaktewater: 50 microgram per liter. Het instituut stelt op innamepunten van drinkwater een strengere waarde van 1 microgram per liter om aan de kwaliteitseisen voor drinkwater te voldoen. Het ministerie van IenW komt naar verwachting eind september met een lozingsnorm.

De waarde is nodig omdat bij de ozonbehandeling van afvalwater om microverontreinigingen te verwijderen bromaat kan ontstaan. Deze verdacht carcinogene stof ontstaat door de reactie van ozon met bromide. Bromaat kan kanker veroorzaken wanneer mensen er te veel van binnenkrijgen.

Naast de risicogrenzen voor ecologie en drinkwater, is er ook een risicogrens nodig voor oppervlaktewater om vis uit dat water te kunnen eten. Daarvoor moet het RIVM weten hoeveel bromaat vissen binnenkrijgen via het oppervlaktewater waarin ze leven, maar hierover zijn geen gegevens.

Het is volgens het RIVM echter niet aannemelijk dat mensen indirect via vis meer bromaat zouden binnenkrijgen dan rechtstreeks via drinkwater. Als het oppervlaktewater veilig is om drinkwater van te maken, kan er ook vis uit dat water gegeten worden, zonder dat dit leidt tot nadelige gezondheidseffecten.

Geavanceerde technieken

Door toepassing van geavanceerde technieken kunnen waterschappen volgens het RIVM bromaatvorming tegengaan door bromide weg te vangen voordat bromaat wordt gevormd. Bijvoorbeeld door membraanfiltratie, ionenuitwisseling en precipitatie. Ook door het toevoegen van waterstofperoxide, pH-verlaging, wegvangen van hydroxylradicalen en/of hypobromig zuur. Daarnaast is het mogelijk om eenmaal gevormd bromaat te verwijderen met behulp van fotolyse, katalyse en fotokatalyse, stelt het RIVM.

Gevolgen onduidelijk

Het is nog onduidelijk welke gevolgen de ecologische risicogrenzen hebben voor de vertraagde bouw van de ozoninstallaties voor awzi De Groote Lucht in Vlaardingen en awzi Nieuwe Waterweg van het Hoogheemraadschap van Delfland. “We wachten nu op de lozingsnorm van het ministerie van IenW. Die verschijnt naar verwachting eind deze maand”, aldus de woordvoerster.

Onzekerheid lozingsnorm

De onzekerheid over de lozingsnorm speelt ook bij andere waterschappen. Zo past het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden ozon toe bij de rwzi in Houten. Hier zijn de bromidegehaltes heel laag. Ook waterschap Aa en Maas gebruikt ozontechnologie bij de rwzi in Aarle-Rixtel. Bij Waterschap De Dommel speelt het minder. “Wij hebben minder kwelwater en daardoor minder bromaatvorming”, stelt de woordvoerster. “We houden ontwikkelingen en kansen in de gaten. Maar wachten eerst de normering van IenW af.”

 

Meer nieuws uit de watersector