RIVM: drinkwater Zuid-Holland blijft veilig ondanks GenX-stoffen

De concentratie FRD-903 in het Zuid-Hollandse drinkwater overschrijdt de richtwaarden bij de huidige emissie niet, ook niet in de toekomst. Dat blijkt uit een risicoschatting van het RIVM op basis van berekeningen van het drinkwaterbedrijf Oasen. Op dit moment zijn de concentraties FRD 903 in drinkwater ruim onder de richtwaarden.

Het RIVM heeft de richtwaarde, die aangeeft hoeveel een mens van de stof mag binnenkrijgen zonder daar gezondheidsschade aan over te houden, in 2016 berekend. Het instituut constateert dat de berekende concentraties FRD-903 in het drinkwater op langere termijn net onder de richtwaarde blijven, als uitgegaan wordt van de nu toegestane lozing. Bij hogere lozing zou er sprake zijn van overschrijding van de richtwaarde. Dat pleit volgens het RIVM voor goede monitoring van het oppervlaktewater. Alleen zo kan ervoor worden gezorgd dat de concentratie FRD-903 ook in de toekomst onder de richtwaarde blijft.

FRD-903
FRD-903 is een van de stoffen die vrijkomen bij de GenX-technologie, die wordt gebruikt om coatings (fluorpolymeren) te maken. Sinds 2012 gebruikt chemiebedrijf Chemours in Dordrecht de GenX-technologie als vervanging van PFOA. Conform de huidige lozingsvergunning van april 2017 mag de chemiefabriek DuPont/Chemours jaarlijks maximaal 2035 kilogram FRD-903 lozen op de rioolwaterzuivering.

Het RIVM-rapport verschijnt ruim een week nadat het project Emissieregistratie (waarin onder meer RIVM, RWS, TNO, CBS, PBL, Deltares en WUR-Alterra samenwerken) de data van de lozingen van verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater voor 2014 en 2015 publiceerde. De stoffen die door Chemours zijn geloosd en in het drinkwater zijn aangetroffen, kwamen in die metingen nog niet voor.

AD-onderzoek
Enkele weken geleden liet het Algemeen Dagblad door de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoeken of er PFOA en GenX-stoffen in het Zuid-Hollandse drinkwater worden aangetroffen. Dat bleek in zes gemeenten het geval te zijn, zij het in minieme hoeveelheden. Ook Evides heeft op zes locaties op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland extra metingen verricht en ook daar werden minieme concentraties PFOA en FRD-903 aangetroffen.