Ria Doedel herkozen als vice-voorzitter Taskforce Water CEEP

Ria Doedel, directeur van Waterleiding Maatschappij Limburg en bestuurder van Vewin, is in december tijdens de General Assembly van CEEP herkozen als vice-voorzitter van de Taskforce Water. CEEP is het Europese centrum van werkgevers en bedrijven van publieke diensten en diensten van algemeen belang.

Doedel is gekozen met een mandaat tot 2022. Michele Falcone is herkozen als voorzitter van de taskforce. De president van CEEP, Katherina Reiche, is eveneens herkozen.

De Task Force Water lobbiet bij Europese instituties over onder meer de drinkwaterrichtlijn, geneesmiddelen en water, waterhergebruik, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Kaderrichtlijn Water. Het uitgangspunt van de taskforce luidt dat water niet zo maar een commercieel product is, maar eerder een erfenis die moet worden beschermd en verdedigd.