Reduceer de impact van microverontreinigingen

Reduceer de impact van microverontreinigingen met de plug-and-play Nijhuis Saur Industries CarboPlus® Mobile solution

Industriële activiteiten zijn helaas een bron van (on)zichtbare vervuiling voor het milieu. Wanneer microverontreinigingen in het milieu vrijkomen, kan dit nadelige gevolgen hebben voor flora en fauna en uiteindelijk voor de mens. Er bestaan echter efficiënte filtratie technologieën voor deze microverontreinigingen om de impact te verminderen. Denk hierbij aan technologieën als de MediOxi voor ziekenhuizen (direct bij de bron) en MicroOxi voor rioolwaterzuiveringsinstallaties ontwikkel door, maar ook de Carboplus® mobiele ‘plug and play’ oplossing ontwikkeld door Nijhuis Saur Industries speciaal voor de chemische en farmaceutische industrie.

In de Europese regelgeving zijn nu zo’n 110.000 stoffen opgenomen die als microverontreinigingen zijn geclassificeerd. Het woord ‘micro’ heeft betrekking op de kleine omvang en ze zijn in zeer lage concentraties in onze omgeving aanwezig. Het woord ‘verontreinigende stoffen’ heeft betrekking op de vermoedelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid. Het is daarom de verantwoordelijkheid van fabrikanten en rioolwaterzuiveringsinstallaties om de impact van deze microverontreinigingen in ons milieu te verminderen door primair te vertrouwen op innovatieve technologieën.

Van drinkwatertechnologie tot het verwijderen van microverontreiniging
In de jaren negentig ontwikkelde Saur een technologie om pesticiden uit drinkwater te verwijderen, de CarboPlus® solution. Deze technologie maakt gebruik van de kracht van actief kool op een microkorrelig wervelbed. Deze microkorrels hebben een diameter tussen 300 en 600 μm voor een betere toegankelijkheid tot adsorptieplaatsen en versterken de effectiviteit van de behandeling om constante prestaties te garanderen en het gebruik van het kolenoppervlak te maximaliseren dankzij het wervelbed. In de jaren 2010 verbeterde Saur Industrie de technologie om microverontreinigingen uit industrieel afvalwater te kunnen verwijderen.

Hoe werkt de CarboPlus® Mobile?
De CarboPlus® Mobile unit is een ‘plug and play’ oplossing. Het bestaat uit twee elementen: een container en een reactor die het actief kool bevat, beide transporteerbaar met een vrachtwagen. Eenmaal ter plaatse geïnstalleerd, kan de reactor verbonden worden met het effluent van de industriële verwerkingsinstallatie. Het schone water kan na verwijdering van de microverontreinigingen worden geloosd of verder worden opgewerkte voor bijvoorbeeld hergebruik toepassingen. Zodra het actief is verzadigd, kan de reactor ter plaatste worden vervangen.

Op WaterForum leest u het meest actuele nieuws uit de watersector.