Rain(a)way wint publieksprijs bij innovatiewedstrijd Making Waves

Ontwerpster Fien Dekker heeft met haar fraai vormgegeven rode waterdoorlatende straattegel Rain(a)way de publieksprijs gewonnen van het innovatie-evenement Making Waves dat op 7 september plaatsvond op de Afsluitdijk. Overall winner was het biotechnologiebedrijf Micreos, dat een nieuw geneesmiddel maakt dat alleen ‘foute’ bacteriën doodt en de ‘gezonde’ intact laat.

Voor de organisatoren van Making Waves, de ministeries van IenM en EZ, was het vooral belangrijk om voor innovators een omgeving te creëren waarin ze hun netwerken kunnen vergroten, zodat ze hun ideeën verder kunnen brengen. Village Pump slaagde daar bijzonder goed in, met de toezegging van voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan die beloofde contact te leggen met de vluchtelingenorganisatie van de VN voor toepassing van de waterpomp in vluchtelingenkampen.

Winnaar Mark Offerhaus van Micreos sleepte de jury-prijs in de macht. Hij mag later dit jaar Nederland vertegenwoordigen op het Europese innovatie-evenement Ideas for Europe in Estland (foto: Jac van Tuijn).

Alternatief voor antibiotica
De overall winner van Making Waves was biotechnologiebedrijf Micreos, met een innovatief geneesmiddel maakt dat ‘foute’ bacteriën doodt en de ‘gezonde’ laat leven. Het middel is een alternatief voor antibiotica. Door toenemend gebruik komt antibiotica in steeds hogere concentraties in het oppervlaktewater voor en de verspreiding in het milieu draagt bij aan de groeiende resistentie tegen antibiotica. De jury roemde de vinding vanwege de enorme impact die deze kan hebben op de gezondheidszorg bij het bestrijden van bacteriële ziektes, als het medicijn in de hele wereld beschikbaar komt. Micreos werd uitgeroepen tot beste Nederlandse innovatie op het gebied van water, voedsel, gezondheid en energie. Als winnaar zal het bedrijf namens Nederland meedoen aan de halve finale van Ideas for Europe, in november in Estland.

Iconische Afsluitdijk
“Ik kan geen betere locatie bedenken die zo symbolisch en inspirerend is om innovatieve oplossingen te promoten rondom water, voedsel en energie als de iconische Afsluitdijk”, zo begon Annan zijn toespraak bij de start van het evenement. Hij roemde de dijk als een ‘masterpiece of Dutch engineering’.

Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan roemde de locatie op de Afsluitdijk en noemde het een ‘masterpiece of Dutch engineering’ (foto: Jac van Tuijn).

Annan ging ook in op het belang van innovaties voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 en het Parijse klimaatakkoord. Hij benadrukte de mogelijkheid om juist nu een versnelling te maken met de invoering van schone technologie. Volgens hem laat de Afsluitdijk met de pilotinstallaties van Blue Energy (energieopwekking uit zout-zoet water), Tocardo (energieopwekking uit getijdenwerking) en de geplande vispassagerivier zien dat er technologisch al veel mogelijk is.

Klimaat als een verbinder
Annan riep op klimaatverandering te zien als een verbindend element en als een uitdaging om te komen tot een meer welvarende en duurzame wereld voor iedereen. Het gaat daarbij niet alleen om regeringen en politici, aldus Annan. Ook ondernemers met goede ideeën kunnen hun steentje bijdragen.

Minister Schultz van Haegen en commandant van de Nederlandse strijdkrachten Tom Middendorp sloten zich aan bij de inspirerende boodschap van Annan. Beiden gingen in hun toespraak in op de toenemende migratie als gevolg van conflicten en natuurrampen. Waterschaarste wordt daarbij steeds vaker onderkend als een belangrijke ‘root-course’: geen water, geen oogsten, trekken naar de steden, hogere voedselprijzen, toenemende ongeschiktheid van etnische en arme bevolkingsgroepen.

“De grote uitdagingen die daarmee samenhangen”, zei minister Schultz, “zijn niet alleen een vraagstuk voor de minister van water of klimaat, die landen met problemen wil helpen. Water is van levensbelang voor de internationale stabiliteit.” Volgens haar zouden regeringen zich naast de migratieproblemen in Europa zelf ook druk moeten maken over projecten die de conflictregio’s klimaatbestendig maken.

Aan de slag
Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van IenM, keek tevreden terug op het evenement. “We hebben de innovaties op het grensvlak van water en andere sectoren een zetje in de rug kunnen geven. Er zijn door het hele land voorrondes geweest en iedereen heeft op al die gelegenheden enorm veel nieuwe contacten opgedaan. Zoals Kofi Annan zei, kunnen we met deze innovaties ieder vanuit onze eigen omgeving een bijdrage leveren aan de uitdagingen van deze tijd. Kijk maar naar lastige thema’s als geneesmiddelen en plastic afval in het water, of energie uit water. De gepresenteerde innovaties maken duidelijk dat we er zelf, vanuit onze eigen omgeving, mee aan de slag kunnen. En de deelnemers aan Making Waves hebben ze daarbij vanuit hun eigen netwerk en expertise weer verder geholpen.”

Op de YouTube-pagina van Ideas for Europe staan enkele video’s van het evenement en de prijsuitreikingen.