Piet-Hein Daverveldt voorgedragen als dijkgraaf Delfland

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft besloten om Piet-Hein Daverveldt aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. Als deze voordracht wordt overgenomen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, zal Daverveldt begin juni Michiel van Haersma Buma opvolgen, die met pensioen gaat.

Piet-Hein Daverveldt is momenteel vice-president Technical Management bij de International Organisation for Standardisation ISO. Daarvoor heeft hij, deels overlappend, gewerkt als algemeen directeur van het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut NEN, als vice-president Finance van het European Committee for Standardisation CEN en in diverse senior managementfuncties bij Shell.

‘Verfrissende en innovatieve verbinder’
De vertrouwenscommissie uit het algemeen bestuur, die de heer Daverveldt selecteerde uit 36 kandidaten, omschrijft hem als een verfrissende en innovatieve verbinder met een uitstekend gevoel voor bestuurlijke processen. Ook heeft hij volgens de commissie ruime ervaring op eindverantwoordelijke posities, een strategische blik en het vermogen om zaken in een breed perspectief te plaatsen, gericht op inhoudelijke samenwerking en dialoog.

‘Fantastische baan’
Piet-Hein Daverveldt is zeer blij met de voordracht: “Dijkgraaf zijn is een fantastische baan. Het beheer van het watersysteem, de waterkeringen en de zuiveringen is van groot belang en raakt ons allen. Transitievraagstukken zoals klimaatadaptatie en verduurzaming zorgen voor nieuwe uitdagingen waar ik graag samen met het dagelijks bestuur, de verenigde vergadering, de organisatie, andere overheden en ingelanden mijn schouders onder zet!”.