Piet-Hein Daverveldt nieuwe voorzitter van Het Waterschapshuis

Op 4 juli is Piet-Hein Daverveldt, dijkgraaf van Delfland, benoemd als voorzitter van Het Waterschapshuis (HWH). Ook werd op die dag het nieuwe Algemeen Bestuur geïnstalleerd. Daverveldt neemt de voorzittershamer over van Rogier van der Sande (voorzitter Unie van Waterschappen en dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland). Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Piet-Hein Daverveldt is sinds 2018 dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Delfland en nieuw in het bestuur van HWH. “Ik vind het een hele eer om voorzitter te mogen zijn. De digitale transformatie is een gemeenschappelijke uitdaging voor alle waterschappen. Krachtenbundeling in Het Waterschapshuis vergroot onze slagkracht en leervermogen om al die mooie doelen te realiseren die we allemaal voor de digitale transformatie van ons eigen waterschap hebben gesteld.”

Meer nieuwe gezichten
In het Dagelijks Bestuur zijn er meer nieuwe gezichten. Remy Sleijpen (Waterschap Limburg) en Peter Ketelaars (Waterschap Aa en Maas) kregen daar gezelschap van Hans van Agteren (Waterschap Vechtstromen) en Jos Verdoold (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard). Het Algemeen bestuur van HWH bestaat uit 21 DB-leden van de 21 waterschappen.