Peter Heij stapt over naar Binnenlandse Zaken

Peter Heij wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

Op dit moment is Peter Heij directeur-generaal Water en Bodem, voorheen directeur-generaal Ruimte en Water, bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit algemeen directeur van de Dienst Landelijk Gebied en directeur van het Bureau Beheer Landbouwgronden. Eerder was hij onder andere plaatsvervangend secretaris-generaal bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Heij studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.