Ontwikkeling nieuwe norm voor bepaling zoöplankton in zoet water

Ontwikkeling nieuwe norm voor bepaling zoöplankton in zoet water

De Nederlandse voornorm voor de bepaling van zoöplankton in zoet water, NVN 6517, wordt doorontwikkeld naar een Nederlandse NEN-norm. Het tellen, determineren en het meten van zoöplankton is belangrijk om de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren te monitoren. Belanghebbende partijen kunnen actief deelnemen en bijdragen aan de ontwikkeling van deze nieuwe norm.

Belang zoöplankton
De structuur van de zoöplankton gemeenschap biedt informatie over een reeks fysisch-chemische en biotische factoren. Omdat deze gemeenschap op grote schaal voorkomt en er veel bekend is over de verspreiding en hun leefgebied kan dit waardevolle informatie geven over de visgemeenschap en de ecologische kwaliteit van het water.

Nieuwe NEN 6517
In de oude voornorm NVN 6517 ‘Water – Tellen, determineren en biovolumebepaling van zoöplankton (Cladocera, Copepoda en Rotifera) >50 μm en het bepalen van de groottestructuur van Daphnia’ staan gedateerde werkwijzen en voorlopige eisenstellende afspraken waaraan bepalingen ontbreken, onvolledig zijn of onder voorbehoud zijn opgenomen.

Het doel van de nieuwe te ontwikkelen NEN 6517 is om nieuwe inzichten te verwerken voor het tellen, determineren en het meten van het biovolume van Cladocera, Copepoda en Rotifera > 50 µm en het bepalen van de groottestructuur van Daphnia in in alle typen zoet water.

Meepraten over de inhoud
Begin 2022 gaat de taakgroep Zoöplankton die valt onder de NEN-normcommissie Ecologie van start met het concept normontwerp. NEN ontvangt graag input van belanghebbenden over wat zij relevant vinden voor de ontwikkeling van deze norm. Belanghebbende kunnen actief betrokken zijn bij het opstellen van NEN 6517 en lid worden van deze taakgroep.

Meer informatie
Meer informatie over deelname aan de taakgroep zoöplankton of informatie over de normcommissie Ecologie: neem contact op met Fleur van Langen, NEN Consultant Milieu en Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Lees hier meer water nieuws.