In de app hoogwaterstanden staan actuele en verwachte waterstanden. (afbeelding: HKV Lijn in Water).

Mobiel meldingen ontvangen zodra bepaalde waterstanden in een specifiek beheergebied worden overschreden. Met de nieuwe app ‘Mijn Wateralarm’ die door HKV Lijn in Water is ontwikkeld, kunnen waterbeheerders overal en altijd op de hoogte blijven van de actuele en verwachte waterstanden. Het delen van informatie en het tijdig nemen van maatregelen wordt daardoor een stuk eenvoudiger.

De app kan worden gevoed door de operationele sturingssystemen van de waterbeheerder. Waterbeheerders kunnen zelf bepalen welke waterstanden in hun beheergebied worden getoond. Zij kunnen ook criteria opnemen waarbij gebruikers een pushbericht ontvangen als deze waarde wordt overschreden. Die informatie is niet openbaar, maar draait in een afgeschermde omgeving. De waterbeheerder kan met de app wel berichten versturen aan medewerkers uit de eigen organisatie en aan derden. “Dat kunnen collega’s binnen het waterschap zijn, maar ook mensen van de gemeente of de veiligheidsregio. Het pushbericht is vooral een extra reminder en aanvullend op bestaande afspraken en procedures”, licht Bas Kolen van HKV Lijn in Water toe.

Geen adviezen
Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeentes kunnen de app gebruiken want de gegevens zijn afgestemd op hun eigen werkprocessen. Een demo van de app ‘Mijn Wateralarm’ is nu al te downloaden. Kolen: “De app geeft geen adviezen over de effecten van maatregelen. Hiervoor staat het waterschap of iedere beheerder natuurlijk zelf aan de lat. Het is puur de feitelijke (actuele en verwachte) situatie die op een toegankelijke manier wordt gedeeld. Ik denk ook dat je niet meer moet willen bieden, want voor het nemen van maatregelen is juist de interactie tussen waterschap/gemeente/veiligheidsregio van belang.”

Update ‘Mijn Hoogwaterstanden’
Naast de lancering van de app voor professionals komt HKV ook met een update van de app ‘Mijn Hoogwaterstanden’ voor het algemeen publiek. In de nieuwe versie kunnen gebruikers zelf bepalen bij welke waterstanden op de Rijkswateren ze een pushbericht willen krijgen. Kolen: “Deze functionaliteit is vooral bedoeld voor professionele gebruikers, zoals bedrijven. Rijkswaterstaat koppelt de berichtgeving aan alarmcriteria uit landelijke draaiboeken, maar biedt geen informatie over specifieke locaties. Met behulp van deze app kunnen bijvoorbeeld campingeigenaren in de uiterwaarden, veehouders maar ook andere bedrijven een eigen waarschuwingspeil instellen.”

Extra functionaliteit
In de toekomst wil HKV Lijn in Water de gebruiker ook de mogelijkheid geven om in te stellen ‘hoe zeker’ de verwachte waterstand moet zijn. Kolen: “De gebruiker kan zelf kiezen of hij vaker bij grote onzekerheid wordt geïnformeerd of dat hij behoefte heeft aan meer zekerheid. Die functionaliteit worden toegevoegd op basis van de ensembleverwachtingen die Rijkswaterstaat opstelt, maar deze verwachtingen zijn nog niet beschikbaar als open data. We zijn overigens ook bezig om binnen het project BRIGAID voor droogte een zelfde soort app te maken als mijn wateralarm.”

Download de demo voor ‘Mijn Wateralarm’ en ‘Mijn Hoogwaterstanden Pro’ nu uit de Google Play Store of Apple App Store.