Neelke Doorn benoemd tot professor

Neelke Doorn is door TU Delft benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar ‘Ethics of Water Engineering’, binnen de afdeling Values, Technology and Innovation van de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM). Professor Doorn is afgestudeerd als civiel ingenieur, filosoof en jurist en heeft tien jaar gewerkt bij Deltares (destijds nog WL | Delft Hydraulics).

Sinds 2007 is Neelke Doorn verbonden aan de sectie Ethiek en Filosofie van de Techniek van TBM. In haar onderzoek richt zij zich op de ethische aspecten in het waterbeheer, waarbij zij haar drie disciplinaire achtergronden combineert. Zij wordt nationaal en internationaal erkend voor haar expertise op het gebied van waterbeleid, engineering en ethiek en verkreeg de afgelopen jaren diverse onderzoekbeurzen, waaronder een persoonlijke NWO-Veni beurs in 2013 en drie projectsubsidies in het programma ‘Maatschappelijk Verantwoord Innoveren’ van NWO. Door haar brede multidisciplinaire achtergrond is zij volgens TU Delft zeer goed in staat om bruggen te slaan, zowel tussen verschillende academische disciplines als tussen de onderzoekswereld en de praktijk.