Mysterie van Woerden
In Woerden het aantal gemeten deeltjes van het coronavirus in Woerden onverklaarbaar hoog. Bron: RIVM.

Al sinds de eerste rioolwatermetingen is het aantal gemeten deeltjes van het coronavirus in Woerden onverklaarbaar hoog. In heel Nederland zijn de rioolwatermetingen gedaald, maar in Woerden is het aantal gemeten virusdeeltjes nog altijd fors hoger dan in de rest van het land. Hoe dat kan, blijft ook voor het RIVM een mysterie.

Op het coronadashboard is te zien dat op de rioolwaterzuivering Nieuwkoop worden op dit moment nog maar 28 virusdeeltjes per milliliter aangetroffen. In Woerden gaat het nog steeds om 1452 deeltjes per milliliter rioolwater. Volgens de rioolwatermetingen is het virus dus nog steeds aanwezig, maar in de gemeente is er de afgelopen week helemaal niemand meer positief getest. “Woerden laat inderdaad al lange tijd hoge waarden zien in de rioolwatermetingen. De metingen zijn herhaald en geven dezelfde uitslag. Ook zijn de gegevens gecontroleerd die bij de berekeningen worden gebruikt en de datastroom. Hierin zijn geen onjuistheden gevonden. Inmiddels is de waarde weer veel lager”, stelt micro-bioloog Ana Maria Roda de Husman van het RIVM.

Onderzoek

Dit najaar is er door het RIVM op wijkniveau onderzoek gedaan naar de oorzaak van die hoge cijfers. Roda de Husman: “Voor de resultaten hebben we samen met gemeente, GGD, hoogheemraadschap bij elkaar gezeten om dit goed te analyseren. We zijn toen intensiever gaan bemonsteren op wijkniveau. Uit dat onderzoek bleek dat de hoge waarden uit bepaalde wijken kwamen. De GGD heeft daar nader onderzoek naar gedaan en toen bleek daar wel een verpleeghuis te zijn waar een uitbraak heerste.”

Groot onderhoud

Maar die uitbraak is intussen allang voorbij en de cijfers blijven met kop en schouders boven de cijfers in andere gemeenten uitsteken. Bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben ze geen idee waar die verhoogde metingen vandaan kunnen komen. Binnenkort start er wel groot onderhoud op de rwzi in Woerden, maar dat staat, volgens HDSR, los van de verhoogde metingen.

Mysterie blijft

Op dit moment wordt er vervolgonderzoek gedaan naar de hoge waarden omdat de aantallen ziekenhuisopnamen en testen nagenoeg nul zijn. De Roda Husman stelt naar aanleiding van Woerden dat het goed is om met een gezondheidsinstelling zoals de GGD en een waterschap en de gemeente aan tafel te gaan. “Dan kun je de technische en digitale aspecten onderscheiden van de ontwikkeling van de besmettingsgraad.” Maar tot een sluitende verklaring heeft het lokale onderzoek en het overleg nog steeds niet geleid.  “We doen op diverse locaties in de gemeente in het riool vervolgonderzoek of er een afwijking te vinden is die de hoge waarden kan veroorzaken. Hierbij zal steeds verder worden ingezoomd in het riool om de bron op te sporen.”

Signaalwaardes

De waardes met de verschillende kleuren blauw zijn signaalwaardes om duiding te geven aan de rioolcijfers. Deze waardes geven informatie over de ernst van de situatie. Het RIVM heeft de waardes gebaseerd op de tweede golf van de coronapandemie. Het RIVM heeft daarvoor de waardes uit de rioolwatermetingen vergeleken met de aantallen positieve testen en ziekenhuisopnames. Voor de positieve testen en ziekenhuisopnames zijn al eerder dergelijke waardes bepaald om de ernst van de situatie weer te geven.

Vaccinatiegraad

De waardes voor de rioolwatermetingen kunnen nog veranderen. Het RIVM onderzoekt of de huidige waardes ook bruikbaar zijn bij een stijgende vaccinatiegraad en andere ontwikkelingen zoals de nieuwe coronavariant, of dat nog aanpassingen nodig zijn. Als de waardes definitief zijn vastgesteld, gaan ze mogelijk een rol spelen als signaalwaarde om te bepalen hoe ernstig de situatie in een regio is, naast gegevens over positieve testen en ziekenhuisopnames.

U leest nu een PREMIUM artikel op WaterForum. Benieuwd wat dat verder inhoudt? U vindt hier onze uitleg: Uitleg WaterForum online PREMIUM artikelen.