Dijkgraaf Luc Kohsiek legt functie neer

Luc Kohsiek legt met ingang van 1 januari 2023 zijn functie als dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neer. De afgelopen 14 jaar zette hij zich met hart en ziel in voor de publieke zaak. Nu is volgens hem de tijd gekomen om te kiezen voor zijn gezin en gezondheid. Het geluk van het hebben van kleinkinderen maar helaas ook een verminderende gezondheid vragen meer tijd en meer rust.
Kohsiek kijkt met tevredenheid terug op de tijd bij het waterschap. “De afgelopen jaren heb ik het vertrouwen genoten van het bestuur. We hebben schitterende projecten kunnen uitvoeren. Denk maar eens aan het realiseren van alle waterbergingen, het vernieuwen van zuiveringen en het aanleggen van de Hondsbossche Duinen en de versterking van de Markermeerdijken.”
Hij zette zich de afgelopen jaren niet alleen in voor Hollands Noorderkwartier, ook op landelijk niveau. Zo was hij voorzitter van de STOWA en lid van de Raad van Toezicht van het KNMI. Secretaris-directeur Martin Kuipers roemt zijn bijdrage aan de beginselen van de Omgevingswet en noemt ook innovatieve ontwikkelingen zoals 3di (waarmee gevolgen overstromingen beter inzichtelijk zijn), waar Luc Kohsiek aan de basis stond.