Lidewijde Ongering nieuwe secretaris-generaal EZK

Lidewijde Ongering wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De benoeming gaat in op 1 september 2020. Ongering studeerde Bestuurskunde aan de Technische Hogeschool Twente in Enschede. Ze is sinds 2015 secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was zij onder andere directeur-generaal Bereikbaarheid bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, plaatsvervangend directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ongering was in 2019 voor de derde keer op rij voorzitter van de Waterinnovatieprijs. De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken deze Waterinnovatieprijs elk jaar uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: veiligheid, schoon water en voldoende water.