Koning Willem-Alexander en minister Van Nieuwenhuizen wonen in de Arnhemse Reestraat een stortbuisimulatie bij om te zien wat het effect is van alle klimaatadaptatiewerkzaamheden (foto: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Studio 38c).

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmorgen 28 mei samen met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek gebracht aan Arnhem, in het kader van het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In Arnhem kregen inwoners de afgelopen jaren meerdere keren te maken met wateroverlast door afstromend regenwater. Daarnaast zijn er meerdere hittestressgebieden in de Gelderse hoofdstad.

De koning en de minister kregen in multifunctioneel centrum De Wetering uitleg over specifieke klimaatadaptie in de stad. Daarnaast spraken zij met vertegenwoordigers van het burgerplatform Arnhem Klimaatbestendig (AKB). Dit platform heeft als doel om bewoners, bedrijven en instellingen bewust te maken van de klimaatopgaven en hen te stimuleren zelf actie te ondernemen. Vervolgens werd een toelichting gegeven op het project Groot onderhoud Geitenkamp, waarbij tijdens het onderhoud aan de riolering direct aandacht wordt besteed aan de aanpak van wateroverlast.

Inwoners betrokken bij projecten klimaatadaptatie
Tijdens een wandeling in de wijk werd ingegaan op al uitgevoerde klimaatadaptiemaatregelen en de manier waarop inwoners hierbij worden betrokken. De koning en minister woonden in de Reestraat een ‘stortbuisimulatie’ bij om te zien wat het effect is van alle werkzaamheden. In deze ‘proefstraat’ is te zien welk effect verschillende soorten bestrating hebben op het wegstromen van water. Inwoners uit Arnhem kunnen aan de hand daarvan zelf kiezen welke bestrating zij in hun straat willen hebben.

Ervaringen met hittestress
Aansluitend werd in de wijk Spijkerkwartier een toelichting gegeven op hittestress in de stad en welke initiatieven inwoners zelf nemen om dit te verminderen. Koning Willem-Alexander en minister Van Nieuwenhuizen spraken met buurtbewoners over hun ervaringen. Tenslotte werd een afsluitend gesprek gevoerd in ‘Thialf’, een voormalig zwembad en schaatsbaan waar nu een sociale ontmoetingsplek en speelplaats is gecreëerd. Tijdens dit gesprek werd met deskundigen verder gesproken over de uitdagingen en kansen rond klimaatadaptatie en de rolverdeling tussen overheden en particulieren.

Afsluitend gesprek met deskundigen over de uitdagingen en kansen rond klimaatadaptatie en de rolverdeling tussen overheden en particulieren (foto: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Studio 38c).