De Tele Arena sporthal in Stockholm waar vorig jaar de Stockholm International Water Week plaatsvond (foto: NWP/Jac van Tuijn).

Jarenlang trok voormalig WaterForum-hoofdredacteur Jac van Tuijn in augustus naar Stockholm om voor dutchwatersector.com de International Water Week te verslaan. Vanwege corona kan de reis naar Stockholm deze keer niet doorgaan, maar zo’n 120 sessies zijn dit jaar online te volgen. Gratis! Jac van Tuijn geeft u kijktips. Vandaag deel 3: handen wassen tegen corona.

Het hoofdthema van de Stockholm International Water Week (SIWW) is dit jaar Water & klimaat, maar de grote stip op de horizon is uiteraard het bereiken van het VN-duurzaamheidsdoel #6, met universele toegang tot schoon drinkwater en deugdelijke toiletten in 2030. Op de website van WaterForum plaatsen we deze dagen een serie kijktips voor opmerkelijke sessies en de inbreng van de Nederlandse watersector. De eerste kijktips vindt u hier en de tweede serie vindt u hier. In dit derde en laatste bericht gaat Jac van Tuijn nader in op beperkte watervoorziening in de wereld. Overal in de wereld staat handen wassen bovenaan in het lijstje van te nemen maatregel en om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Maar in veel landen is het niet zo vanzelfsprekend dat er kranen zijn waar 24/7 schoon water uitkomt en waar zeep voor handen is. De beperkte watervoorziening in de wereld zal veelvuldig aan de orde komen op de online-versie van de Stockholm International Water Week, die zal plaatsvinden van 24 tot 28 augustus.

Kijktip 7: Schoon water voor iedereen
Hele week
Waterexperts uit de hele wereld bespreken al jaren in Stockholm hoe de mondiale watergemeenschap kan bijdragen aan het bereiken van Sustainable Development Goal #6: universele toegang tot schoon drinkwater en deugdelijke toiletten in 2030. Met de uitbraak van het coronavirus is gebleken hoe belangrijk dergelijke voorzieningen zijn en hoe belangrijk het is dat er 24/7 schoon water beschikbaar is. Het is bekend dat die voorzieningen ontbreken in veel afgelegen gebieden in de wereld en in sloppenwijken. Maar ook in de VS, waar miljoenen gezinnen van het water zijn afgesloten omdat ze hun rekening niet konden betalen. De coronacrisis heeft de wereld er nogmaals op gewezen hoe belangrijk schoon water is als een basis-nutsvoorziening. Op de Stockholm International Water Week (SIWW) zal veel aandacht uitgaan naar een studie van het organiserende instituut SIWI, samen met Unicef. Voor 84 landen is in kaart gebracht welke coronamaatregelen zijn getroffen. Volgens de onderzoekers is in alle landen aandacht gevraagd voor meer hygiëne. Maar daarmee houden de overeenkomsten wel zo’n beetje op. De onderzoekers roepen op de hygiëne snel te verbeteren, vooral in de landelijke gebieden, kleine steden en scholen.

Welke invloed zal de coronacrisis hebben op het bereiken van SDG#6? Een vraag die tijdens Stockholm At Home vaak gesteld zal worden. Zal het directeur Catarina de Albuquerque van Sanitation & Water for All (SWA) lukken om de handen op elkaar te krijgen voor een wereldwijde gecoördineerde aanpak? Aan haar gedrevenheid zal het niet liggen. En zelfs als het haar lukt om de nationale regeringen achter zo’n masterplan te krijgen, dan rest er nog steeds de weerbarstigheid van de dagelijkse werkelijkheid. SDG#6 zou in 2030 bereikt moeten worden. Dat is nog maar tien jaar.

Enkele sessies die de moeite waard zijn om te volgen:
● Maandag 24 augustus 18.00u: A coordinated response under CoViD: feasible and worth the effort?
Meer details vindt u hier.
Dinsdag 25 augustus 11.00u: Building Resilient WASH systems in Fragile Contexts
Meer details vindt u hier.

Kijktip 8: Meer dan alleen zeespiegelstijging
Woensdag 26 augustus, 10.00u
Wereldwijd leven meer dan 500 miljoen mensen in laaggelegen rivierdelta’s. Veel daarvan wonen in economisch belangrijke (haven)steden, omgeven door rijke landbouwgronden. De zeespiegelstijging zet deze regio’s onder druk. Niet alleen neemt de kans op overstromingen toe, maar de stijging veroorzaakt ook erosie en verzilting van oppervlakte- en grondwater. Oplossingen liggen in duurzaam beheer van grondwater en sediment in delta’s en op bekkenschaal. Deltares en de Delta Alliance verkennen op woensdag deze bedreigingen en de recente vorderingen om te komen tot effectieve duurzame grondwater- en sedimentbeheerstrategieën.Een typisch Nederlandse inbreng.
Meer details vindt u hier.

Kijktip 9: Meer respect voor rioleurs
Woensdag 26 augustus 12.00u
In ontwikkelingslanden zijn huizen nauwelijks aangesloten op een riolering en moeten de wc’s (pit latrines) in huis of in publieke voorzieningen worden geleegd. Het lukt steeds meer kleine ondernemers daarmee een boterham te verdienen. Sommige lukt het geld te verdienen met de verwerking van de fecaliën tot mest en biogas. Maar een makkelijk bestaan hebben ze niet en de maatschappelijke waardering voor het vak is laag. Dat is door de coronacrisis nog verder gedaald, want de constatering door KWR dat er erfelijk materiaal van corona in rioolwater zit, is als een lopend vuurtje de hele wereld overgegaan. De nuance van KWR dat het virus het riool niet kan overleven, is uit de boodschap verdwenen. De boodschap werd uiteindelijk dat rioleurs een mogelijke besmettingsbron zijn. Hoewel ze hygiënisch enorm belangrijk werk doen, is hun aanzien nog verder afgenomen.
SNV trekt zich al jaren het lot aan van de rioleurs in steden als Dhaka (Bangladesh) en werkt tijdens Stockholm At Home mee aan een speciale sessie over dit onderwerp.
Meer details vindt u hier.

Kijktip 10: De water-klimaatpuzzel opgelost
Woensdag 26 augustus 11.00u
Jonge waterprofessionals zijn uitgedaagd om inspirerende verhalen te vertellen voor managers en bestuurders. De verhalen zijn nodig om de dialoog aan te gaan en een brug te slaan tussen de besluitvormers van nu en de toekomstige generatie. In break-outsessies gaan de jonge waterprofessionals op zoek naar hun rol bij het beïnvloeden van de klimaatagenda en de complexe watervraagstukken.
Meer details vindt u hier.

Complexe mondiale vraagstukken
Wie de sessies van de Stockholm International Water Week volgt, zal snel merken dat de waterproblemen op wereldschaal complex zijn en soms lastig om te volgen. De kloof tussen de academische wereld en de dagelijkse praktijk is nog groot, maar toch is de Stockholm International Water Week een bijzondere plek om over die complexe vraagstukken mee te kunnen denken.

Voor de meeste sessies wordt wel om een registratie gevraagd. Zie het hele programma op de SIWW-website.