Een druk bezocht Nederlandse paviljoen op de Stockholm International Water Week 2019, tijdens een sessie over de financiering van waterprojecten uit het Klimaatadaptatiefonds (foto: NWP/Jac van Tuijn).

Jarenlang trok voormalig WaterForum-hoofdredacteur Jac van Tuijn in augustus naar Stockholm om daar voor dutchwatersector.com de International Water Week te verslaan. Vanwege corona kan de reis naar Stockholm deze keer niet doorgaan, maar de Zweden hebben een oplossing gevonden: zo’n 120 sessies zijn dit jaar online te volgen. Gratis! Jac van Tuijn geeft u kijktips.

Zonder naar Stockholm te hoeven reizen, hebben professionals uit de Nederlandse watersector dit jaar een unieke kans om een inkijkje te krijgen in wat de mondiale watergemeenschap bezighoudt. Het hoofdthema van de Stockholm International Water Week (SIWW) is dit jaar Water & klimaat, maar de grote stip op de horizon is uiteraard het bereiken van het VN-duurzaamheidsdoel #6, met universele toegang tot schoon drinkwater en deugdelijke toiletten in 2030. Op de website van WaterForum plaatsen we de komende dagen een serie kijktips voor opmerkelijke sessies en de inbreng van de Nederlandse watersector. Deel 1: robuuste waterinfrastructuur.

Kijktip 1: Week on water for development
Maandag 24 augustus om 10.15u
Alle waterthema’s komen aan bod tijdens de dagelijkse sessies van de Week on water for development, die iedere dag plaatsvindt van 10.00u tot 16.30u. Op maandag staan de sessies in het teken van de klimaatveranderingen. De organisatoren lanceren een rapport met nieuwe inzichten over de effecten van de klimaatverandering op de beschikbaarheid van water. Nederlandse organisaties die bijdragen leveren zijn Wetlands International en WaterWorX.
Later in de week komen aan de orde: financiering (op dinsdag), integraal waterbeheer (op woensdag), hygiëne en Covid-19 (donderdag) en gelijkheid (vrijdag).
Meer details vindt u hier.

Kijktip 2: Water en kleine ondernemers
Maandag 24 augustus om 12.00u

Foto: SIWW

Waterdiensten laten zich moeilijk van bovenaf organiseren. Net als in Nederland, maken landen mooie beleidsnota’s over hoe de watervoorzieningen verbeterd moeten worden. Maar de dagelijkse praktijk is weerbarstig. Grote gecentraliseerde waterbedrijven zijn niet altijd een goede oplossing. Zeker niet in dunbevolkte gebieden waar de lokale omstandigheden moeilijk te doorgronden zijn. Daarom richten Nederlandse organisaties als Aqua4All, Simavi, SNV en IRC hun projecten steeds meer op het steunen van lokale, vaak jonge, ondernemers. De lokale productie van waterfilters, het legen van latrines en het runnen van waterkiosken op basis van een verdienmodel zijn effectief gebleken. De stichting Aqua for All is betrokken bij een sessie die kijkt naar een methodiek om te komen tot succesvolle bedrijfjes die waterdiensten verlenen. Op maandag wordt een studie bekend gemaakt over Safe Water Enterprises.
Meer details vindt u hier.

Kijktip 3: water en klimaat
Maandag 24 augustus, hele dag
De eerste dag staat sterk in het teken van het thema Water & klimaat. Zo trapt de Britse minister Lord Goldsmith om 10.00u de week af in de sessie over klimaatadaptatie. In december had het een thema moeten zijn op de klimaattop in Glasgow, maar die is vanwege corona afgelast. De Britse minister zal ingaan op de veranderde omstandigheden in de wereld en zal een oproep doen aan het bedrijfsleven om, samen met de overheid, te investeren in waterprojecten en nieuwe infrastructuur die bestendig zijn tegen steeds extremer wordende weersomstandigheden.

Om 14.00u is het panel te volgen met waterministers vanuit de hele wereld. Zo is er onder meer een videoboodschap van Cora van Nieuwenhuizen. Ook zal de Zuid-Afrikaanse waterminister Lindiwe Sisulu deelnemen en zij zal ongetwijfeld vertellen over hoe haar land tijdens de Covid-crisis alle watertankauto’s overnam om afgelegen dorpen te kunnen bereiken, zodat de mensen hun handen kunnen wassen. Er zal zeker ook gesproken worden over de drastische maatregel van de Ghanese regering, die alle waterrekeningen van burgers heeft overgenomen en betaald.

Om 16.00u is er een sessie over Water en klimaatadaptatie, waaraan ook het in Nederland gevestigde Global Centre on Adaptation een bijdrage aan zal leveren. Meer details vindt u hier.

Om 16.00u is er ook een sessie over de inzet op steden die meer bestendig zijn tegen klimaatveranderingen, over het gebruikmaken van de natuur (Nature based solutions/Building with nature) en een waterefficiënte landbouw. Allemaal elementen uit de Action Track Water van de Global Commission on Adaptation, die vorig jaar is gepubliceerd. Het in Nederland gevestigde Global Centre of Adaptation zal een nadere toelichting geven op de uitgezette actiepunten, zoals preventie, stroomgebieden en stedelijk waterbeheer.
Meer details vindt u hier.

Meedenken over complexe mondiale vraagstukken
Stockholm staat nog steeds bekend als de jaarlijkse bijeenkomst over drinkwatervoorzieningen voor ontwikkelingslanden. Dat is nog steeds een belangrijk deel van het programma, maar met de komst van Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties is het programma veel breder geworden en gaat het over alle mondiale waterproblemen van te veel , te weinig en te vies water. De sessies gaan ook steeds vaker over de raakvlakken met klimaatverandering, verstedelijking, armoede, voedsel, natuurbeheer en gelijkheid. Wie de sessies volgt, zal snel merken dat de waterproblemen op wereldschaal complex zijn en soms lastig om te volgen. De kloof tussen de academische wereld en de dagelijkse praktijk is nog groot, maar toch is de Stockholm International Water Week een bijzondere plek om over de mondiale watervraagstukken mee te kunnen denken.

De SIWW wordt online gehouden van maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus en is voor iedereen gratis te volgen. Voor de meeste sessies wordt wel om een registratie gevraagd.
Zie het hele programma op de SIWW-website.