Karin Sluis wordt lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Karin Sluis, nog tot komend najaar algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, treedt toe tot de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De ministerraad heeft besloten haar, samen met vijf anderen, voor te dragen voor benoeming. De zes nieuwe leden treden per 1 augustus 2020 voor een periode van vier jaar toe tot de raad.

Sluis is, nu nog, algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. In februari kondigde Witteveen+Bos nog aan dat zij in mei zou terugtreden en worden opgevolgd door Wouter Bijman en Eveline Buter, maar deze directiewissel is vanwege de coronacrisis verplaatst naar oktober. Sluis is eveneens lid van het Topteam van de Topsector Water en van de raad van toezicht van Saxion Hogescholen.

Behalve Karin Sluis zijn de volgende mensen voorgedragen voor benoeming: Pallas Agterberg (directeur strategie van Alliander), Jeanet van Antwerpen (algemeen directeur van de Schiphol Area Development Company), Jantine Kriens (voormalig algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten), Emmy Meijers (algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) en Erik Verhoef (hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit).