In februari kondigde Witteveen+Bos aan dat algemeen directeur Karin Sluis (rechts op de foto) in mei zou terugtreden en worden opgevolgd door Wouter Bijman en Eveline Buter. Directeur Stephan van der Biezen (links op de foto) blijft aan, waardoor de directie van een duo zou veranderen in een trio. De directiewissel is nu vanwege de coronacrisis tot het najaar uitgesteld (foto: Witteveen+Bos).

De wissel in de directie van ingenieursbureau Witteveen+Bos wordt verplaatst naar oktober. Dan is er een extra algemene aandeelhoudersvergadering. De reguliere aandeelhoudersvergadering was vanwege corona al verzet van 9 april naar 6 mei en geschiedt grotendeels in digitale vorm. Een en ander betekent dat algemeen directeur Karin Sluis vijf maanden langer in functie zal blijven.

Witteveen+Bos stelt dat het in deze onzekere tijd slechts een beperkt aantal vaak noodzakelijke besluiten voor wil leggen aan zijn aandeelhouders. “Zo stellen we onder andere voor om de bestemming van de winst van 2019 aan te houden en, ondanks de momenteel gezonde liquiditeitspositie, vooralsnog geen dividend uit te keren. Tevens worden in mei geen nieuwe partners benoemd”, aldus het bureau in een persbericht op zijn website.

Beter zicht op effect corona
Medio oktober 2020 wil Witteveen+Bos een extra algemene aandeelhoudersvergadering houden. Tegen die tijd zijn volgens het bureau de tussentijdse financiële resultaten tot en met augustus 2020 bekend, is er beter zicht op het effect van corona op de liquiditeit en de werkvoorraad in 2020 en heeft het enig zicht op de verwachtingen voor 2021.

‘Directiewissel nu niet verstandig’
Algemeen directeur Karin Sluis: “Wij kiezen voor een solide aanpak, gericht op zorgvuldigheid en continuïteit van het bedrijf. We richten ons op gezond blijven, de productiviteit zo hoog mogelijk houden en de liquiditeit maximaal houden. Dat lukt voorlopig gelukkig heel goed en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we deze tijd goed doorstaan. Samen met de beoogde directeuren Wouter Bijman en Eveline Buter vinden Stephan van der Biezen en ik het, gegeven de huidige omstandigheden, niet verstandig om een directiewissel te doen. Uiteraard overleggen we met hen over de belangrijkste besluiten, wat in lijn is met het advies van onze raad van commissarissen.”