strafrechtelijk onderzoek
De OSF in Delfzijl, waar de NAM het afval wil lossen (foto: SodM).

Gealarmeerd door een enkele regel in de nieuwsberichten over het stilleggen van het lossen van gevaarlijk afval in de haven van Delfzijl, heeft SP-Kamerlid Sandra Beckerman vragen gesteld over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar de afvalwaterverwerking door de NAM. De vragen waren gericht aan minister Blok, maar zullen waarschijnlijk worden doorgespeeld naar de nieuwe staatssecretaris Hans Vijlbrief.

In de berichtgeving over de haven van Delfzijl werd vermeld dat de politie de overtreding op het spoor kwam bij een controle van het schip dat het afval loste. Die controle was onderdeel van een al langer lopend strafrechtelijk onderzoek naar de verwerking van productiewater dat vrijkomt bij gaswinning. Uit dat onderzoek is volgens het OM gebleken dat productiewater (afvalwater) mogelijk in strijd met de geldende regelgeving wordt verwerkt. In het specifieke geval in Delfzijl hebben politie en OM niet bekendgemaakt of het ook om afvalwater ging. Volgens de NAM is het afval niet gevaarlijk en is er dus geen bezwaar om het te lossen bij de Opslag- en ScheidingsFaciliteit (OSF) in Delfzijl.

Kamer niet geïnformeerd

Kamerlid Beckerman was verrast door de berichtgeving. De Kamer was namelijk niet op de hoogte van het strafrechtelijk onderzoek naar de NAM en Beckerman wil daarom onder andere weten of de minister wél op de hoogte was en zo ja, waarom hij de Kamer daarover niet heeft geïnformeerd. Verder vraagt ze de minister wanneer de resultaten van het onderzoek worden verwacht en of die dan ook met de Kamer gedeeld zullen worden.

Hele reeks vragen

Vervolgens gaat Beckerman in een hele reeks vragen specifiek in op het afvalwater dat vrijkomt bij de gaswinning: “Waar komt het water vandaan dat uiteindelijk als afvalwater bij de olie- en gaswinning ontstaat? Bij welke velden van olie- en gaswinning ontstaat dat afvalwater precies? Hoeveel afvalwater ontstaat er jaarlijks per winningslocatie? Hoeveel is dat dan landelijk? Op welke manier(en) wordt dit afvalwater vervoerd? Door wie? En waar komt het afvalwater dan terecht? Wat gebeurt er vervolgens met dat afvalwater? Hoe wordt het verwerkt en waarom? Wat blijft er na de verwerking van afvalwater over? Kan er bijvoorbeeld sprake zijn van aardgascondensaat?”

Overzichtelijk schema

Verder vraagt het SP-Kamerlid of het hele proces in een overzichtelijk schema kan worden gepresenteerd, met een duidelijke vermelding van de verschillende stoffen die erbij gebruikt worden. Ook wil ze alles weten over eventuele blootstellingsrisico’s en de vergunningverlening. Haar vragen zijn op 7 januari gesteld aan minister Blok van Economische Zaken, maar aangezien er nu een nieuw kabinet zit, lijkt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) de aangewezen persoon om de vragen te beantwoorden.

Het afvalwater dat vrijkomt bij de olie- en gaswinning staat momenteel volop in de belangstelling, met name vanwege de protesten tegen de injectie van dat afvalwater in lege gasvelden in Twente.