Joke Cuperus benoemd als voorzitter TKI Watertechnologie

Joke Cuperus volgt Roelof Kruize (directeur Waternet) op als bestuursvoorzitter van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Watertechnologie (TKI). Cuperus is algemeen directeur van PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland en werkte daarvoor bij Rijkswaterstaat.

Enkele weken geleden is TKI Watertechnologie een nieuwe fase ingegaan. Het topsectorenbeleid en de TKI-subsidieregeling worden voor een periode van vijf jaar voortgezet, maar meer ingestoken vanuit maatschappelijke uitdagingen. Cuperus mag die nieuwe lijn verder uit gaan werken. De benoeming van Joke Cuperus is niet de enige mutatie in het TKI-bestuur: Wim van Vierssen (directeur KWH) heeft zijn bestuursfunctie overgedragen aan Jos Boere (plv. directeur KWH en directeur Allied Waters), die vanaf de start van het TKI actief is geweest in de TKI-programmaraad.

Loopbaan Cuperus
Joke Cuperus studeerde tot 1978 rechten aan de Universiteit van Groningen. Na haar opleiding ging zij aan de slag als beleidsmedewerker milieuzaken bij de provincie Groningen en vervolgens als docent recht en maatschappijleer bij de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1989 vervulde zij bij de Rijksuniversiteit Groningen diverse functies, zoals studentendecaan, hoofd centrale studentenadministratie en directeur Arbo- en Milieudienst. Daarna werd ze directeur Stadsbeheer bij de gemeente Groningen. Van augustus 2009 tot november 2015 heeft Cuperus als hoofdingenieur-directeur Oost-Nederland en HID programma Ruimte voor de Rivier bij Rijkswaterstaat gewerkt. Sinds 1 november 2015 is ze algemeen directeur van PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland.

‘Samenwerking en innovatie’
Joke Cuperus over haar benoeming: “Nederland wordt wereldwijd geroemd om haar kennis op het gebied van watertechnologie. Dat is iets om trots op te zijn, maar geen reden om achterover te leunen. De uitdagingen waar we als sector mee geconfronteerd worden, roepen om samenwerking en innovatie. Dat kunnen we niet alleen. We moeten als bedrijven, kennisinstellingen en overheid de handen ineen slaan. Als voorzitter ga ik me sterk maken voor die verbinding.”

Binnen het TKI Watertechnologie investeren bedrijven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk in projecten om nieuwe watertechnologische kennis te ontwikkelen en toe te passen. Door innovaties te stimuleren, draagt de watertechnologiesector zo bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, voedselproductie, de energietransitie en de circulaire economie.