HydroLogic en Arcadis zetten HydroNET verder in de markt

Arcadis en HydroLogic hebben Water Platform Company opgericht voor het verder ontwikkelen van HydroNET, het door HydroLogic ontwikkelde beslissingsondersteunend systeem voor water managers. HydroLogic en Arcadis gaan HydroNet vanaf nu samen internationaal uitrollen. In Nederland gebruiken al veel waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat het systeem om zicht te houden op de actuele en de te verwachten situatie in het watersysteem. HydroLogic-directeur Arnold Lobbrecht ziet nieuwe mogelijkheden voor toepassing bij droogte.

HydroNET is door HydroLogic ontwikkeld om op basis van weersverwachtingen, satellietdata en waterdata, de beste beslissingen te kunnen nemen over het afvoeren of juist vasthouden van water, bijvoorbeeld in boezems of beekdalen. Naast de real-time monitoring van de watersystemen, kan het platform ook gebruikt worden voor analyses en voor simulaties van extreme situaties. Volgens HydroLogic werken in totaal al zo’n 4.500 waterprofessionals met het platform. Waterschappen kunnen er enkele dagen mee vooruitkijken en gewaarschuwd worden over op handen zijnde extreme situaties met te veel, te weinig of te verontreinigd water.
In Zuid-Afrika heeft HydroLogic een water control room ontwikkeld voor het Department of Water and Sanitation (DWS) en de Zuid-Afrikaanse waterschappen. Het Zuid-Afrikaanse platform wordt ook gebruikt bij het toezicht op bovenmatig watergebruik in de landbouw, tijdens droogte.

Internationale uitrol

HydroLogic blijft verantwoordelijk voor HydroNET in Nederland en bestaande internationale markten zoals Zuid-Afrika. Arcadis gaat zorgen voor de verdere internationale uitrol die eerst gericht zal zijn op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Directeur Harm Albert Zanting van Arcadis ziet de nieuwe samenwerking als een fantastische aanvulling op het portfolio van het wereldwijd opererende adviesbureau. “Met deze samenwerking geven we een flinke impuls aan onze digitale ambitie. Ik weet dat mijn collega’s in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk staan te popelen om HydroNET naar hun klanten te brengen”.

Verder ontwikkelen

Directeur Arnold Lobbrecht van HydroLogic benadrukt de kansen van de nieuwe samenwerking: “We gaat het platform verder ontwikkelen en innovatieve oplossingen toevoegen die watermanagers nog beter helpen bij hun waterbeheer.”
Lobbrecht stond aan de wieg van HydroNet en beschouwt de toekenning van de Nationale ICT Innovatie Award in 2013 als de erkenning van het softwareproduct. In de onderscheiding met de Partners voor Water Award 2017 ziet hij als erkenning van de succesvolle samenwerking met de Zuid-Afrikaanse partners bij de totstandkoming van de water control room.

Meer computerkracht

Verbeteringen verwacht Lobbrecht bij het automatisch bij- en afschakelen van computercapaciteit en bij de data-gedreven simulatie. “We zien bij extreme weersituaties het aantal gebruikers snel toenemen. Om iedereen een goede toegang te kunnen geven, kijken we naar mogelijkheden om geautomatiseerd, met cloud-technologie, te kunnen opschalen”.
Lobbrecht verwacht ook veel van de toepassing van datatechnologie op de veelheid aan weer-, water- en bodemdata. “Hierdoor kunnen lokale waterproblemen nog beter worden voorspeld. Zo hebben we voor heel Nederland de actuele bodemberging in beeld. Dat is belangrijk bij het bepalen van de nog beschikbare buffercapaciteit en bij de vraag of er nog meer wateroverlast te verwachten is. Ons werk in Zuid-Afrika heeft ons geleerd dat dergelijke data ook ingezet kunnen worden voor het bepalen van de waterbeschikbaarheid en de bestrijding van droogte. Hiermee hebben we in Nederland inmiddels ook praktijkervaring en ik denk dat HydroNet bij het beheer van zoetwater nog veel te bieden heeft”, aldus Lobbrecht. De samenwerking met Arcadis biedt volgens hem de mogelijkheid om dit soort toepassingen nu versneld op te pakken.

Ondertekening van de samenwerking door Arcadis en HydroLogic op 17 februari, v.l.n.r.: Maarten Spijker, Robert de Kort, Harm Albert Zanting, Hanneke van Manen, Arnold Lobbrecht en Leanne Reichard.