Twee noodpompen bij het gemaal Veendam (foto: Waterschap Hunze en Aa's).

Waterschap Hunze en Aa’s heeft 13 augustus besloten om het gedeeltelijk beregeningsverbod voor de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën op te heffen. Door de inzet van twee noodpompen van pompenverhuurbedrijf Buitenkamp bij de gemalen Veendam en Vennix voor extra wateraanvoer van circa 10.000 liter water per seconde is het water weer goed op peil. Agrariërs mogen hier weer 24 uur per etmaal beregenen.

Het waterschap ziet dat het water in deze gebieden door de inzet van de noodpompen weer goed op peil is en dat het alle beregenaars goed kan voorzien van water. Daarnaast gaan de weersverwachtingen uit van lagere temperaturen en enige neerslag. Daarom vindt het waterschap het verantwoord om beregenaars weer de hele dag te laten beregenen. Dit nadat het waterschap op 12 augustus al tot een verruiming had besloten.

Gedeeltelijk beregeningsverbod goed gewerkt

Het algehele beregeningsverbod uit oppervlaktewater voor een deel van het stroomgebied van de Hunze, tussen Exloo en Annen, blijft gelden. Hier kan het waterschap immers geen water uit het IJselmeer aanvoeren. De extra aanvoercapaciteit kost vooralsnog minimaal 100.000 euro maar kan hoger uitvallen als de pompen langer nodig zijn.
Het gedeeltelijk beregeningsverbod heeft volgens het waterschap effect gehad. Het afgelopen weekend heeft het waterschap “met veel pijn en moeite nog net voldoende water kunnen aanvoeren en verdelen in ons gebied. Dit mede dankzij de medewerking van beregenaars die goed gehoor geven aan de beperking in de beregening”.

LTO Noord blij met maatregel

LTO Noord is blij met de opheffing van het beregeningsverbod. LTO Noord bestuurder Brenda Timmerman: “Beregening is in deze tijd cruciaal voor het groeien van de diverse gewassen en onze voedselproductie. Gelukkig kunnen boeren en tuinders nu weer volledig aan de slag met hun gewone bedrijfsvoering.”

In het gebied langs de Hondsrug tussen Exloo en Annen geldt per direct een beregeningsverbod 24 uur per dag. LTO vindt dit jammer, maar begrijpt de beleidsmatige onderbouwing van dit verbod. In dit stroomgebied van de Hunze daalt het grondwaterpeil en daardoor is er onvoldoende water beschikbaar voor beregening uit oppervlaktewater. Beregenen uit eigen geslagen putten is nog wel mogelijk.

Overigens is niet iedereen content met het beregeningsbeleid van het waterschap. Zo laat pootgoed- en zetmeelteler Johan Emmens op Twitter weten: “Mooi om aan mee te betalen, naar te mogen kijken en zelf niet mogen beregenen om 10 jaar geleden aangelegd trilveen. De 7500 euro is weer overgemaakt.”