Hans Bolscher voorzitter van Geothermie Nederland

Met ingang van 1 april is Hans Bolscher voorzitter van het bestuur van Geothermie Nederland. De leden van de nog piepjonge brancheorganisatie stemden unaniem in met zijn benoeming. Bolscher neemt het stokje over van de eerste voorzitter Radboud Vorage, die binnen het bestuur als secretaris verder gaat. Geothermie Nederland bestaat sinds 1 januari van dit jaar en is een fusie van Platform Geothermie en DAGO.

Hans Bolscher is senior consultant en bestuurder in de wereld van energie, klimaat en innovatie. Hij bekleedde diverse bestuurs- en managementfuncties bij publieke en private organisaties. Op dit moment is hij ook actief als RvC-voorzitter bij Stadsverwarming Purmerend en Port of Den Helder. Daarnaast is hij directeur van het investeringsfonds Warmte Participatie Fonds Zuid Holland (WPF) en als senior-consultant is hij betrokken bij het warmte- en industriebeleid van ministeries, de Europese Commissie en diverse provincies in Nederland. “Ik zie geothermie als één van de belangrijke bouwstenen voor de energietransitie”, zegt Bolscher. “Naast succesvolle projecten in de glastuinbouw, zie ik met name mogelijkheden voor de gebouwde omgeving, waar warmtenetten met geothermie een cruciale rol kunnen gaan spelen. Maar die uitrol gaat niet vanzelf en een versnelling is hard nodig. Daar wil ik graag aan bijdragen.”