Handtekening onder nieuwbouw ‘droge voeten-gemaal’ voor landbouw en nieuwbouwwijk

Op maandag 28 juni ondertekenden directielid René van der Spank van Waterschap Drents Overijsselse Delta en directeur Martin Dubbink van Dubbink B.V. de overeenkomst voor de nieuwbouw van gemaal Leenders aan de Zomerdijk in Wanneperveen (gemeente Meppel). Het huidige gemaal Leenders heeft onvoldoende capaciteit om in de toekomst het gewenste waterpeil te leveren en wordt daarom vervangen door een nieuw gemaal.

In het gebied ten noordwesten van Meppel kan bij hevige regen wateroverlast ontstaan. Vooral boeren hebben daar last van. Door de maatregelen moet dat probleem over twee jaar grotendeels verholpen zijn. Naast het nieuwe gemaal worden ook sloten verbreed. Door de ingrepen wordt ook nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast.

“Met het nieuwe gemaal kunnen we straks werken met zogeheten ‘flexibel peilbeheer’. Daarmee kan beter worden gereageerd op de watervraag vanuit landbouw en natuur”, zegt Van der Spank. “Bovendien bouwen we een duurzaam gemaal en creëren we, samen met de aannemer, extra werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het zogeheten Social Return On Investment.”

Bouwtijd korter en CO2-uitstoot minder

Het nieuwe gemaal Leenders is met zorg ontworpen. Het waterschap wil een monument voor de toekomst creëren. Het gebouw is ontworpen door een lokale architect uit Meppel. Het wordt een karakteristiek pand, passend bij de historie van het gebied. Bij de bouw van dit gemaal is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Zo kiest het waterschap voor een robuust gebouw met een lange levensduur en wordt gebruik gemaakt van prefab geveldelen. Van der Spank: “Hiermee is de bouwtijd korter en daarmee de CO2-uitstoot minder. Verder wordt de bestaande persleiding hergebruikt voor vissen. Zo kunnen de vissen langs het gemaal zwemmen. Het gemaal vormt dan geen obstakel meer. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand.” Aan de vogels is ook gedacht. In de gedeeltelijk open gevel komen nestkasten. De verwachting is dat met name zwaluwen hier gebruik van gaan maken.

Dubbink: “We zijn blij met deze samenwerking. De afgelopen jaren hebben we al een scala aan projecten mogen uitvoeren voor het waterschap. Dat we nu weer zijn uitgekozen, is voor ons een bevestiging dat we de nodige kennis en vaardigheden in huis hebben om dit soort projecten tot een goed einde te brengen.”

Herinrichting Nijeveen-Kolderveen

Gemaal Leenders is onderdeel van het project ‘Herinrichting polder Nijeveen Kolderveen’. Met de aanpak van het gebied maakt het waterschap een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem in het landbouwgebied rondom de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. Naar verwachting starten de werkzaamheden medio oktober. Uiterlijk eind 2022 wordt het project opgeleverd.

Meer informatie op www.wdodelta.nl/gemalen-stuwen

Dit project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Lees hier meer water nieuws uit de watersector.