Gerard Doornbos waarnemend dijkgraaf Hollandse Delta

Gerard Doornbos wordt per 1 maart de waarnemend dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. Hij volgt Ingrid de Bondt op, die eerder deze maand haar functie neerlegde, en is gevraagd vanwege zijn ervaring en kennis van waterschappen. Doornbos was van 2005 tot 2017 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland en gedurende die periode zeven jaar lang vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Vóór 2005 was Doornbos ruim 23 jaar lang het gezicht van agrarisch Nederland. Hij is zijn loopbaan begonnen op een akkerbouwbedrijf in Nagele en is daarnaast altijd bestuurlijk actief geweest in verschillende landbouworganisaties. Zo was hij van 1995 tot 2005 voorzitter van de LTO Nederland. “Ik ken Hollandse Delta als een mooi waterschap”, zegt hij in een korte verklaring. “Ik ben bekend met de omstandigheden en wil graag mijn ervaring inzetten om de zaken goed op orde te krijgen. Ik heb begrepen dat er breed gedragen ambities zijn. Die wil ik helpen verder te brengen.”

Bemiddeling door de commissaris van de Koning
Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, heeft op verzoek van de Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) van waterschap Hollandse Delta bemiddeld bij de keuze van Doornbos. De Verenigde Vergadering herkent zich in deze voordracht en heeft in haar vergadering van woensdag 27 februari ingestemd met zijn komst. Smit: “Er deed zich een bijzondere situatie voor bij het waterschap en er was behoefte aan een onafhankelijk persoon. Vanuit de nauwe relatie tussen de provincie Zuid-Holland en de waterschappen is een beroep op mij gedaan als commissaris. Later dit jaar zal ik met de Verenigde Vergadering praten over het moment waarop zij de procedure voor werving van een nieuwe dijkgraaf gaat starten.”