Volgens dijkgraaf Ingrid de Bondt zijn er forse maatregelen nodig om van Hollandse Delta een dynamische, veilige en toekomstgerichte organisatie te maken. Haar vernieuwingsplannen stuitten echter op interne weerstand (foto: Hollandse Delta).

Ingrid de Bondt, dijkgraaf bij waterschap Hollandse Delta, heeft aangegeven haar functie neer te leggen, anderhalf jaar nadat zij bij het waterschap aan de slag ging. Volgens verschillende leden van het algemeen bestuur is dit opstappen een gevolg van de botsing tussen de vernieuwingsplannen van de dijkgraaf en de behoudende cultuur binnen waterschap Hollandse Delta.

Ingrid de Bondt is sinds 1 juli 2017 dijkgraaf van het waterschap. Daarvoor was zij namens de VVD raadslid en wethouder in Utrecht en van 2011 tot 2015 gedeputeerde Verkeer & Vervoer van de provincie Zuid-Holland. Bij haar voordracht stelde Cok Sas, loco-dijkgraaf en voorzitter van de vertrouwenscommissie, dat het waterschap met haar een vernieuwend boegbeeld zou krijgen: “De vertrouwenscommissie is ervan overtuigd dat Ingrid de Bondt bruggen weet te slaan en weet te verbinden. Zij zal een inspirerende en verfrissende impuls geven aan het waterschap zelf en aan de positie van het waterschap in de regio en landelijk. Gelet op haar ervaring als wethouder en gedeputeerde brengt zij een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen mee. En als Delftse ingenieur weet ze op inhoud waar ze het over heeft.”

‘Spanningen over de snelheid van veranderingen’
Anderhalf jaar later houdt dezelfde loco-dijkgraaf het bij een uiterst korte verklaring: “Wij hebben kennisgenomen van haar besluit het waterschap te verlaten. Wij betreuren, maar respecteren haar keuze. Wij zijn Ingrid dankbaar voor het werk wat zij voor het waterschap heeft gedaan.” Kennelijk gingen de veranderingen die De Bondt in het waterschap wilde doorvoeren voor een aantal mensen binnen Hollandse Delta te snel. Dat is ook het idee van bestuurslid Leo Stehouwer, de CDA-lijsttrekker bij de komende waterschapsverkiezingen. In een artikel in het Algemeen Dagblad stelt hij: “De Bondt liet een andere wind waaien door het waterschap. Ik wil niet zeggen dat men ingedut was, maar ze had wel een verfrissende blik en goede ideeën. Dat was ook wat de vertrouwenscommissie beoogde: een nieuwe weg inslaan. Maar de waterschapswereld is behoudend. Ik weet dat er spanningen waren over de snelheid van veranderingen.‘’

Forse maatregelen nodig
In haar ontslagbrief geeft de opgestapte dijkgraaf aan dat er forse maatregelen nodig zijn om van Hollandse Delta een ‘dynamische, veilige en toekomstgerichte organisatie te maken’. Daar mag haar opvolger dan mee aan de slag. Een woordvoerder van Hollandse Delta licht de breuk verder toe: “Verschillen van inzicht kunnen escaleren. Dat is hier gebeurd. Duidelijk is dat dit voor niemand goed is. Niet voor De Bondt, maar ook niet voor het waterschap.”