Elektrisch baggeren in Langeraarse plassen

Elektrisch baggeren in Langeraarse plassen

Na bijna drie jaar voorbereiding start het hoogheemraadschap van Rijnland met het elektrisch baggeren in de Langeraarse Plassen. Voor Nederland is een uitstootvrij werk van deze omvang een primeur. Rijnland geeft met dit project een impuls aan de waterkwaliteit van de Langeraarse plassen.

Elektrisch baggeren
Een deel van de bagger is verontreinigd en moet worden afgevoerd. Dit deel is verwijderd met een traditionele graafmachine en die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Het grootste deel de baggerspecie, circa 375.000 m3, is van goede kwaliteit en kan lokaal verwerkt worden in een baggerdepot. Dit deel van het werk wordt nu elektrisch uitgevoerd met groene stroom. Deze werkzaamheden duren naar verwachting twee jaar. De bagger wordt op deze manier ontgraven zonder uitstoot van stikstof- en CO2. Hoogheemraad Sjaak Langeslag: “Baggeren bevordert het de helderheid van het water en verbetert daarmee de omstandigheden voor de flora en fauna in het water. Dat we dit in Langeraar elektrisch kunnen realiseren is natuurlijk fantastisch. Op deze manier kan het waterleven optimaal profiteren en wordt de omgeving niet belast.”

Natuurzone en slibvang
Midden in de plas wordt ook een slibvang gegraven met een diameter van 200 meter. De grond die hierbij vrij komt, wordt verwerkt in een nieuw te realiseren natuurzone van circa vier hectare net ten noorden het Kerkpad. Het ontgraven gebeurt ook uitstootvrij met een elektrische kraan. De slibvang heeft tot doel de achtergebleven bagger en nieuw ontstane bagger weg te vangen zodat er een duurzame waterkwaliteitsverbetering tot stand kan komen.

De natuurzone bestaat uit enkele eilanden en verder ondiep water. Het idee is dat water- en oeverplanten zo een betere kans krijgen zich te ontwikkelen met meer biodiversiteit tot gevolg. Pilots toonden aan dat dit heel succesvol kan zijn

Lees hier meer nieuws uit de watersector