groengasinstallatie
De slibvergistingsinstallatie bij rwzi Echten (foto: WDOD).

Een combinatie van de aannemers Van Hattum en Blankevoort en EQUANS gaat in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta een nieuwe slibvergistingsinstallatie voor rwzi Echten ontwerpen en bouwen. Begin 2019 nam het waterschap de bestaande thermofiele slibvergistingsinstallatie van HOST uit bedrijf omdat deze niet goed functioneerde. Een deel blijft echter staan. DMT Environmental Technology levert de groengasinstallatie om biogas naar groen gas om te zetten en aan het net te leveren.

Van Hattum en Blankevoort en EQUANS wonnen de aanbesteding op basis van hun kwalitatief goede plan van aanpak. De combinatie werkt samen met Witteveen+Bos en DMT Environmental Technology. De bestaande slibgistingsinstallatie van HOST voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. Daarnaast speelden betrouwbaarheid en het goed kunnen onderhouden een rol. Ook het monitoringssysteem (met sensoren) bood onvoldoende zekerheid over de werking van de installatie.

Van biogas naar groen gas

De aannemers gaan nu het oude leidingwerk vervangen en vernieuwen. Het innovatieve en duurzame van het project is het omzetten van biogas naar groen gas, stelt de woordvoerder van het waterschap. Dat gebeurt nog maar op een paar plaatsen in Nederland. Zo leverde de groengasinstallatie in het westelijk havengebied (RWZI-West) van waterschap Amstel, Gooi en Vecht in maart 2021 het eerste groengas aan het aardgasnet.

Levering opgevoerd

Deze installatie is in opdracht van het waterschap gebouwd door Waternet, in samenwerking met DMT Environmental Technology en OrangeGas. Momenteel produceert de installatie rond de 7,8 miljoen m3 groengas per jaar. De komende maanden wordt de levering geleidelijk opgevoerd tot 9,7 miljoen m3 per jaar. Daarmee wordt het waterschap één van de grootste groengasleveranciers van Nederland.

Extra zuiveringsstap

Het opgewekte biogas bij WDOD wordt met een extra zuiveringsstap/filter extra schoongemaakt, om ook de laatste vuile deeltjes eruit te filteren. Dit gebeurt met membranen. Deze extra filters zijn nodig om het biogas, zodanig schoon te maken, zodat het ‘aargasnetproof’ is en dus kan worden teruggeleverd aan het net. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen van zwavelwaterstof.

CO2-afvangen

“We verwachten ongeveer twee miljoen kuub groen gas per jaar aan het net te kunnen leveren”, licht bestuurslid Marion Wichard van WDOD toe. ”Dat is het gemiddelde verbruik van ongeveer 1.300 huishoudens. Een mooie bijdrage aan de energietransitie. De nieuwe installatie wordt bovendien zodanig gebouwd dat in de toekomst ook nog een extra duurzame optie kan worden ingepast: het afvangen van CO2.” De eerste schop gaat begin 2023 de grond in. De nieuwe installatie wordt in 2024 opgeleverd.