Dirk-Siert Schoonman voorgedragen als kandidaat-dijkgraaf Drents Overijsselse Delta

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen, is voorgedragen als nieuwe dijkgraaf van waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij volgt daarmee de in augustus 2019 overleden Herman Dijk op. In de afgelopen periode heeft Piet Zoon, voormalig burgemeester in onder meer Hattem en Raalte de functie van dijkgraaf waargenomen. Schoonman is een veelzijdig bestuurder. Hij is Heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe en heeft zitting in het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen met energie, waterkwantiteit en watersysteem in zijn portefeuille. Lange tijd is hij melkveehouder geweest en actief als bestuurder bij land en tuinbouw organisaties zoals LTO-Noord. De aanstelling is voor een periode van 6 jaar. Voordat Schoonman geïnstalleerd kan worden, moeten ook de Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Overijssel akkoord zijn. Uiteindelijk wordt Schoonman bij koninklijk besluit tot nieuwe dijkgraaf benoemd.