Dirk-Siert Schoonman herbenoemd als bestuurslid van de Unie van Waterschappen

Dirk-Siert Schoonman is 13 december herbenoemd als bestuurslid van de Unie van Waterschappen voor een periode van 3 jaar. Daar heeft de ledenvergadering op 13 december unaniem mee ingestemd. Schoonman is portefeuillehouder watersysteem, waterkwantiteit en energie. Daarnaast is hij heemraad bij waterschap Vallei en Veluwe. Daar is hij ook verantwoordelijk voor watersysteem en landelijk gebied. Momenteel vertegenwoordigt Schoonman de waterschappen onder meer in verschillende bestuurlijke overleggen over de stikstof- en PFAS-problematiek, het Klimaatakkoord en bodemdaling.