Directiewissel Witteveen+Bos eindelijk rond

Eveline Buter en Wouter Bijman zijn op 27 oktober, tijdens de aandeelhoudersvergadering van ingenieursbureau Witteveen+Bos, benoemd tot respectievelijk directeur en algemeen directeur. Deze directiewissel stond al gepland voor het voorjaar van 2020, maar moest vanwege de coronacrisis worden uitgesteld. Karin Sluis is teruggetreden als algemeen directeur. Stephan van der Biezen zet zijn huidige rol in de directie voort.

Met de toetreding van de ingenieurs Buter en Bijman groeit de directie van Witteveen+Bos van twee naar drie leden. Deze versterking zorgt volgens het ingenieursbureau voor extra ruimte voor pro-activiteit, waaronder meer deelname aan het debat op maatschappelijke relevante en kennisintensieve thema’s zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulair bouwen en veiligheid. Witteveen+Bos stelt dat de directie-uitbreiding ook past bij de sterke groei van het bedrijf de afgelopen jaren, van ruim 900 medewerkers bij het aantreden van Karin Sluis in 2013, naar ruim 1300 op dit moment.

Karin Sluis blijft werkzaam bij Witteveen+Bos en gaat zich onder andere richten op het ontwikkelen van belegbare proposities, bijvoorbeeld op het gebied van energie, infrastructuur, natuur en water. Zij blijft verder actief binnen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad van Toezicht van hogeschool Saxion en het NWO-domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen.