In De Peel komen meerdere opgaven samen. (foto: Wikimedia Commons).

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft De Peel een definitieve status toegekend in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het rijk wil samen met de regio’s de grote opgaven in dit gebied aanpakken. De Peel ligt in de provincies Limburg en Noord-Brabant en in het gebied komen veel opgaven op het gebied van water, natuur, landbouw, energie en economische ontwikkelingen samen.

Lambert Verheijen is dijkgraaf van waterschap Aa en Maas en voorzitter van het bestuurlijk overleg NOVI De Peel. Hij is blij met deze toekenning: “Door een integrale en interbestuurlijke aanpak kunnen we samen de beste afwegingen voor de Peel maken. Veel van de uitdagingen van de waterschappen, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, het tegengaan van droogte, verdroging en wateroverlast zijn onlosmakelijk verbonden aan de grote opgaven van het platteland van de Peel.”

Groene Hart en Zuid-Limburg

In Nederland zijn er acht gebieden met de status ‘voorlopig NOVI-gebied’. De Peel is samen met Zuid-Limburg en het Groene Hart de eerste met een definitieve aanwijzing. De minister maakte haar toekenning 17 februari bekend in een brief aan De Tweede Kamer.

Meerdere opgaven

In de gebiedsaanpak De Peel wordt nu al samengewerkt met twee provincies, vier regio’s van samenwerkende gemeenten, drie waterschappen en meerdere ministeries. In de Peel komen heel veel opgaven samen, die elkaar beïnvloeden en om ruimte vragen: de landbouwtransitie, de energietransitie, het verbeteren van de natuur, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, de aanpak van droogte en het verbeteren van de waterkwaliteit, de economische vitaliteit, de leefbaarheid en de beschikbaarheid voorzieningen, het verkleinen van de risico’s van ondermijning door criminelen.

Doelen

In de integrale aanpak staan drie doelen centraal, is te lezen op de website van waterschap Aa en Maas. De leefbaarheid en economische vitaliteit van de Peel verbeteren voor mensen die wonen, werken en recreëren in de Peel. Het realiseren van een toekomstbestendige, gezonde en natuurlijke leefomgeving.  Werken als één overheid voor integrale afwegingen op basis van gedeeld toekomstbeeld;