Coalities voor klimaatbestendige steden aan zet op vierde AIWW-conferentie

Tijdens de internationale conferentie van de Amsterdam International Water Week op 30 oktober en 1 november zullen achttien sessies worden gehouden over de aanpak van waterproblemen in specifieke steden. Het is de bedoeling dat de deelnemers afspraken maken over een vervolg na de conferentie en die afspraken vastleggen in een serie Amsterdam Agreements.

De organisatie van de AIWW-conferentie heeft op 23 juni het voorlopige programma bekend gemaakt. De vierde editie heeft als titel ‘Water… and nine billion people’ en zal helemaal in het teken staat van stedelijk waterbeheer en circulaire economie.

In reactie op een eerdere oproep hebben steden, industrieën en waterbedrijven vraagstukken ingediend die zij willen oplossen. Deze worden op de AIWW-conferentie gekoppeld aan oplossingen van experts en innovatieve technologieën. Politici, beleidsmakers, ceo’s , wetenschappers en burgers worden uitgedaagd om samen de beste oplossingen te zoeken en overeenstemming te bereiken over vervolgstappen.

Leefbaarheid vergroten met groene en blauwe infrastructuur
Tijdens de kick-offbijeenkomst sprak Global Cities-directeur John Batten van Arcadis over recente ontwikkelingen in een aantal bekende steden in de wereld. Volgens Batten willen steden hun leefbaarheid vergroten met de aanleg van groene en blauwe infrastructuur. Melbourne gaat hierin zo ver dat het plannen heeft voor de aanleg van een stedelijk bos. Batten wees erop dat hittestress in Australische steden doodsoorzaak nummer één is. Hij riep steden op om regenwater niet langer te zien als iets lastigs, maar als waardevol voor het koelen van steden.

Professor Mark van Loosdrecht sprak over de mogelijkheden om waardevolle grondstoffen terug te winnen uit afvalwater (foto: Jac van Tuijn).

Professor Mark van Loosdrecht sprak in zijn toelichting op het programma van de conferentie over de mogelijkheden om waardevolle grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Technisch zijn er nauwelijks belemmeringen meer, zo verzekerde hij. Het probleem zit in het vermarkten van de teruggewonnen producten. Vooral de kwaliteit is volgens hem belangrijk. Het zuiveren van afvalwater is nog sterk gericht op het halen van de lozingsnorm. Van Loosdrecht adviseerde klaarmeesters zich bij concentraties meer te richten op een bandbreedte, waardoor afnemers meer zekerheid hebben over de samenstelling van het eindproduct.

Hele week met activiteiten
De AIWW-conferentie is onderdeel van de Amsterdam International Water Week. Deze week is een van de grootste waterevenementen in Europa, met onder meer de bekende watertechnologievakbeurs Aquatech, de nieuwe vakbeurs Floodex (waterveiligheid), een speciaal programma voor jonge waterprofessionals, diverse prijsuitreikingen en excursies. De vorige editie trok circa 25.000 professionals uit 140 landen.

De Amsterdam International Water Week wordt voor de vierde keer georganiseerd door het Netherlands Water Partnership, RAI Amsterdam en International Water Conferences.

www.internationalwaterweek.com

www.aquatechtrade.com/amsterdam

www.floodexworld.com