De duwbakken en de daarbij beschadigde jukken van de stuw bij Linne (foto: Rijkswaterstaat).

De hoge waterafvoeren in de Maas en de daarbij behorende hoge stroomsnelheden bemoeilijken de bouw van een tijdelijke breuksteendam, die daar wordt aangelegd om de schade aan stuw Linne goed en veilig in beeld te brengen. De dam zal volgens Rijkswaterstaat niet binnen de verwachte drie weken gerealiseerd zijn. De aanleg startte op 24 februari.

Op 10 februari raakte stuw Linne beschadigd door twee duwbakken die tijdens de storm Ciara op drift waren geraakt. Door de bouw van een tijdelijke breuksteendam kan de stuw onder water goed en veilig geïnspecteerd worden. Bovendien zorgt de dam ervoor dat de waterstand in het stuwpand goed op peil blijft als de wateraanvoer afneemt. De dam wordt zo’n 60 m lang en op het breedste punt, op de bodem van de Maas, zo’n 30 m breed en zal zo’n 75 cm boven het waterpeil uitsteken. Voor de bouw van de dam in de Maas wordt groot materieel ingezet.

Aard en duur herstelwerk nog niet bekend
Zodra de dam gebouwd is, inspecteert Rijkswaterstaat de schade aan de stuw. Hieruit volgt een herstelplan. Het is nu nog niet duidelijk hoe de stuw wordt hersteld. Zelfs bij de huidige afvoeren van de Maas schat Rijkswaterstaat de kans dat de stuw bezwijkt overigens laag in. Mocht de stuw echter tóch bezwijken, dan betekent dit een stijging in de waterstand benedenstrooms en een daling bovenstrooms. Deze waterstandsverandering zal eerst een piek hebben en daarna stabiliseren. Dit zal impact hebben op de directe omgeving en de scheepvaart. Rijkswaterstaat heeft de betrokken gemeenten, de provincie, de Veiligheidsregio Limburg Noord en Waterschap Limburg geïnformeerd. Op dit moment is er geen hinder voor de omgeving en de schepen op de Maas. Schepen maken gebruik van de sluis Linne, die iets verderop ligt.