Twee duwbakken raakten maandag op drift en beschadigden de stuw bij Linne. (foto's: Rijkswaterstaat)

Maandagochtend botsten twee lege duwbakken tegen de stuw bij Linne. De bakken waren door de storm Ciara losgeraakt in de haven in Maasbracht. De aanvaring leidde tot schade aan de stuw en Rijkswaterstaat onderzoekt nu hoe de schade kan worden hersteld. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag 11 februari in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief schrijft zij dat vijf van de veertien jukken van de stuw zijn beschadigd. De stuw wordt nu continu gemonitord. Volgens de minister is de stuw op dit moment stabiel door de druk van het water aan beide kanten van de stuw. Rijkswaterstaat laat weten dat voor de reparatie de stuw deels moet worden drooggezet. Op die manier kan ook het deel van de stuw dat nu onder water staat, worden geïnspecteerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden die nodig zijn om de stuw deels droog te kunnen leggen een aantal weken duren. De doorvaart voor scheepvaart gaat als gebruikelijk via sluis Linne.

Gevolgen van doorbraak

Volgens de minister worden momenteel scenario’s ontwikkeld voor vervolgstappen. Dit weekend wordt alweer een nieuwe storm (Dennis) verwacht, dus dan kan er ook niet aan de stuw worden gewerkt. Volgens de minister zijn burgers in de omgeving zijn veilig. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft zij: ‘Mocht het water toch door de stuw breken, dan heeft dit een beperkte stijging in de waterstand in Linne en Roermond tot gevolg. Deze verwachte waterstandstijging zal eerst een piek hebben en daarna stabiliseren. Bij Roermond zal er in dat geval sprake zijn van een verhoging van rond de 30 centimeter. De uiterwaarden zijn momenteel droog en kunnen deze verhoging opvangen. Bij Linne zal de waterstand in geval van een doorbraak tot 60 centimeter stijgen. Dit is voor beide gebieden lager dan de waterstandsverhoging door het recente hoogwater. Stroomopwaarts zal een eventueel lek in de stuw evenmin een groot effect hebben. We verwachten geen negatieve gevolgen voor bewoners, woonboten en de omgeving. De burgemeesters van Maasgouw en Roermond zijn geïnformeerd.’

Grave

Eind 2016 voer een benzeentanker tegen een stuw in de Maas bij Grave. Dat veroorzaakte grote problemen voor de waterstanden op de Maas en er moest onder meer een nooddam worden aangelegd. Deze breuksteendam van 25 meter zorgde voor stuwing zodat de scheepvaart op de Maas weer hervat kon worden.