Maas
De stuw van Lixhe fungeert als een vangnet waarin een groot deel van het afval samengedreven wordt (foto: Schone Rivieren).

Doordat bij een stuw bij de Belgische grensplaats Lixhe bergen drijvend afval van de watersnood worden doorgelaten, kampt de Nederlandse Maas met extra vervuiling. Bij de stuw, die zich enkele honderden meters over de grens bevindt, hoopt het afval zich op. Vrijwilligers, inwoners en natuurorganisaties maken zich grote zorgen over schadelijke gevolgen voor de natuur.

Schone Rivieren, een consortium van milieu- en natuurorganisaties, en Maas Cleanup doen daarom een dringende oproep aan de regionale Nederlandse en Waalse overheden en Rijkswaterstaat om gezamenlijk actie te ondernemen. Door het afval bij de stuw van Lixhe zo snel mogelijk te verwijderen, kan volgens de organisaties verdere vervuiling van de Maasoevers zeer effectief worden voorkomen. De stuw fungeert in feite als een vangnet waar een groot deel van het afval samengedreven wordt. Dat maakt dat het relatief gemakkelijk uit het water te halen is, stellen Schone Rivieren en Maas Cleanup.

Ergere schade voorkomen
Schone Rivieren en Maas Cleanup, verenigd in een netwerk van meer dan veertig bedrijven en natuurorganisaties, doen een dringende oproep aan de provincie Limburg, de Vlaamse overheid en de zuidelijke gemeenten in Limburg om samen met de Waalse overheid ergere schade aan de natuur te voorkomen. Bij de stuw van Lixhe kan het drijvende watersnoodafval volgens hen machinaal worden afgevangen, waardoor het niet in de natuur terechtkomt.

Duizenden vrijwilligers
Het alternatief is het afval handmatig van de rivieroevers op te ruimen nadat het is doorgestroomd. Dat gebeurde bijvoorbeeld op zaterdag 14 augustus. Op vijftig plekken langs de Maas gingen toen duizenden vrijwilligers op pad om afval op te ruimen. Samen hebben ze meer dan honderd containers aan afval verzameld. Op 18 september vindt World Cleanup Day plaats en worden opnieuw opruimacties georganiseerd. Zowel langs de Maas als langs andere rivieren in Nederland. “Hopelijk wordt in de toekomst meer opruimwerk voorkomen door een structurele oplossing bij de sluis in Lixhe”, stelt Schone Rivieren.