opruimacties
Foto: Natuurmonumenten

Het aanbod van mensen die willen helpen bij het opruimen van de door het hoogwater over rivieroevers verspreide rommel, overtreft wat de natuurbeheerders momenteel aankunnen. Onder meer Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn gestart met gecoördineerde opruimacties. Daar wordt enthousiast op ingetekend: voor de komende dagen zijn alle opruimacties ‘volgeboekt’. Volgende week zijn er nog plaatsen vrij.

Wat de natuurbeheerders in ieder geval niet willen, is dat mensen langs de oevers en in de uiterwaarden op eigen houtje aan het opruimen slaan. “Langs rivieren en beken is veel grond weggespoeld”, legt gebiedsmanager Rob van Schijndel van Natuurmonumenten uit. “We gaan altijd eerst met experts een gebied in, voor we er met vrijwilligers aan de slag kunnen. We willen zeker weten dat het veilig en verantwoord is voor we mensen vragen om ons te helpen.”

Particuliere acties
Op de websites van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kunnen vrijwilligers zich opgeven voor een opruimactie, met name langs de Maas en de Waal. IVN Natuureducatie pakt het anders aan: bij die organisatie kunnen burgers zélf vanaf 14 augustus een schoonmaakactie op poten zetten. Op de website Maascleanup.nl staan wel enkele regels waaraan ze zich moeten houden. Ook moeten de particuliere opruimacties op de website worden aangemeld, zodat IVN het overzicht kan behouden en kan beoordelen of het gebied veilig genoeg is. Het opgehaalde afval kan worden opgehaald door Rijkswaterstaat, maar daarover moet de initiatiefnemer van een particuliere actie wél eerst duidelijke afspraken maken.

Vier meter hoog in de bomen
De eerste opruimacties in gebieden van Natuurmonumenten zijn achter de rug. “We werken met kleine groepen vrijwilligers.” vertelt Nico Altena, medewerker Natuurmonumenten. “We halen veel plastic weg. Maar helaas kunnen we niet overal bij. Soms zit het tot wel drie, vier meter hoog in de bomen. Zo hoog is het water dus gekomen. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk weghalen, anders raken er straks dieren in verstrikt.”