waterkering
In het Limburgse Neer is al eerder een glazen waterkering geplaatst (foto: Waterschap Limburg).

Het Limburgse dorp Arcen (gemeente Venlo) wil liever een zelfsluitende waterkering dan de glazen wand die Waterschap Limburg wil plaatsen in de achtertuinen van woningen aan de Maasstraat. De gemeenteraad van Venlo is bereid om een forse financiële bijdrage te leveren, maar wil eerst een gesprek met het waterschap over de kosten van de waterkering.

Dat bleek 26 mei tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. De gemeente Venlo heeft vorig jaar naar verwachting veertien miljoen euro overgehouden. De dorpsraad van Arcen vroeg onlangs een bijdrage van ruim een miljoen euro voor de zelfsluitende waterkering. Hoeveel duurder die oplossing is ten opzichte van de geplande glazen waterkering, willen het waterschap en de dorpsraad op dit moment nog niet zeggen, omdat die informatie de aanbesteding kan beïnvloeden. Volgens de dorpsraad zou een bijdrage van een miljoen euro door de gemeente voldoende moeten zijn, als ook andere partijen een extra bijdrage leveren. Een meerderheid van de gemeenteraad bleek daartoe bereid, maar wil eerst een gesprek met het waterschap over de kosten van de kering.

Geen ruimte voor dijk
In het Maasdal is de bebouwing de laatste decennia steeds verder opgeschoven richting de Maas. Daardoor zijn woningen en gemeenschappelijke gebruiksfuncties vaak letterlijk op de oevers of in het winterbed van de Maas gesitueerd. Hier is vaak geen ruimte voor een dijk, en een muur dicht langs gevels en ramen leidt soms tot onacceptabele teruggang van gebruik en woongenot. Op die locaties waar er geen ruimte is voor een dijk, kan volgens Waterschap Limburg een glazen waterkering uitkomst bieden. Het gaat om bewezen technologie: in bijvoorbeeld Groot-Brittanië en Duitsland wordt de glazen kering al jaren toegepast. De eerste glazen waterkering in Limburg is gerealiseerd in de dijkversterking van Neer.