Van den Herik en Strukton Civiel brachten 24 en 25 november de glaspanelen aan in de keermuur in Neer ((Foto: Ger Peeters i.o.v. Waterschap Limburg)

Van den Herik en Strukton Civiel brachten 24 en 25 november een glazen kering aan bij de dijk in het Limburgse Neer. Hierdoor zijn de inwoners niet alleen goed beschermd tegen hoogwater. Ook behouden de direct aanwonenden zicht op de Maas. Het is een tegemoetkoming aan de bewoners. Een praktijkproef bij Deltares wees eerder uit dat de glaspanelen bestand zijn tegen de krachten van hoogwater.

De combinatie Van den Herik en Strukton Civiel voeren voor Waterschap Limburg een tweejarig project uit om de dijk bij Neer in de gemeente Leudal te versterken. Het project bestaat uit het versterken van de groene dijk over ongeveer 1.600 meter en het versterken van een harde kering (keermuur) van ongeveer 550 meter met glazen panelen.

Meerdere lagen glas en folie

De glazen panelen zijn opgebouwd uit meerdere lagen glas en folie. In nauw overleg met glasleverancier Scheuten is de ideale dikte en samenstelling qua sterkte en transparantie berekend en bepaald. Hierbij is steeds het doel voor ogen gehouden om de doorkijk naar de Maas te behouden en tegelijkertijd te voldoen aan de waterveiligheidsnormen.

Uitvoerig getest bij Deltares

Het glas en folie dat wordt toegepast is van hoogwaardige kwaliteit zodat het ook goed bestand is tegen invloeden van buitenaf, zoals weersinvloeden. De glazen panelen moeten uiteindelijk worden aangebracht over een totale lengte van 80 meter, verdeeld over een viertal tracés, waarvan de langste een lengte heeft van 30 meter. Het glas is eerder uitvoerig getest in de Deltagoot bij Deltares.

Intensief omgevingsproces

Het project kende een intensief omgevingsproces. De verhoging van de harde kering met 70 centimeter zou betekenen dat bij diverse woningen het zicht op de rivier de Maas zou wegvallen. Waterschap Limburg koos in overleg met de bewoners voor het innovatieve concept om een deel van de waterkering uit te voeren in glas. Hierbij zijn volgens het waterschap zowel de veiligheid als het zichtbehoud geborgd. De afronding van het totale project eind 2020 is voorzien.