Een boomstam beukt tegen de kering van glas. (foto: Twitter).

Een zes meter lange boomstam van 800 kilo met een doorsnede van 40 centimeter beukt in de Deltagoot tegen een waterkering die is opgebouwd uit folie en glas. De boom wordt voortgestuwd door flinke golven. Uiteindelijk moet de kering een keer bezwijken zodat Deltares kan vaststellen hoe sterk het materiaal is. Omstanders keken 23 januari in de Deltagoot vol spanning naar een van de proeven in de Deltagoot.

Als de kering na het analyseren van alle resultaten sterk genoeg blijkt, kan het materiaal worden toegepast op locaties waar zichtbehoud voor omwonenden veel meerwaarde heeft.  Met het uitvoeren van diverse proeven moet eerst worden aangetoond dat de glazen kering bij een hoogwater bestand is tegen optredende belastingen, zodat bewoners achter de dijken goed beschermd zijn. Op basis van de testresultaten zal het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) later worden gevraagd om een positief advies voor het gebruiken van de glazen kering.

Zichtbehoud

De combinatie Herik/Strukton vof voert voor Waterschap Limburg een tweejarig project uit ter versterking van de dijk bij Neer in de gemeente Leudal.  De dijkversterking in Neer bestaat uit het versterken van de groene dijk over ongeveer 1.600 meter en het versterken van een harde kering (keermuur) van ongeveer 550 meter. Het project kent een intensief omgevingsproces. De verhoging van de harde kering met 70 centimeter zou betekenen dat bij diverse woningen het zicht op de rivier de Maas zou wegvallen. In overleg met de bewoners heeft Waterschap Limburg gekozen voor het innovatieve concept om een deel van de waterkering uit te voeren in glas, waarbij zowel de veiligheid als het zichtbehoud zijn geborgd. Combinatie Herik/Strukton vof ontwerpt en realiseert de glazen kering. Het plan is om deze glazen kering in het najaar van 2020 te plaatsen, waarbij de afronding van het totale project eind 2020 is voorzien.

Glazen panelen

De glazen panelen zijn opgebouwd uit meerdere lagen glas en folie. In  nauw overleg met glasleverancier Scheuten is de ideale dikte en samenstelling qua sterkte en transparantie berekend en bepaald, waarbij steeds het doel voor ogen is gehouden om de doorkijk naar de Maas te behouden en tegelijkertijd te voldoen aan de waterveiligheidsnormen. Het glas en folie dat wordt toegepast is van hoogwaardige kwaliteit zodat het ook goed bestand is tegen invloeden van buitenaf, zoals weersinvloeden. De glazen panelen moeten uiteindelijk worden aangebracht over een totale lengte van 80 meter, verdeeld over een viertal tracés, waarvan de langste een lengte heeft van 30 meter.