Tijdens de AIWW-conferentie in 2017 discussieerden deelnemers aan het Cities Leadership Forum in Amsterdam met elkaar over de waterproblemen in steden (foto: NWP).

Rotterdam is op 15 november gastheer van de AIWW-watertop, waar experts uit de hele wereld zich zullen buigen over mondiale watervraagstukken en de versnelde invoering van maatregelen en de financiering daarvan. Centrale thema’s zijn het voortgang geven aan de drie ‘Leadership-fora’ – steden, nutsbedrijven en industrie – en de speciale coalities van de Amsterdam Agreements.

De Amsterdam Agreements zijn overeenkomsten tussen bedrijven, overheden, financiële instellingen en kennisinstituten, met daarin toezeggingen om samen internationale projecten te starten. Deze overeenkomsten werden getekend tijdens de Amsterdam International Water Week in 2017. Deze watertop in Rotterdam is ook speciaal belegd om de draad op te pakken van de vorige conferentie in Amsterdam, en ter voorbereiding van de volgende AIWW-conferentie in november 2019.

Meer leiderschap nodig om duurzaamheidsdoelstellingen te halen
De VN-duurzaamheidsdoelstelling nr.6 beoogt schoon drinkwater en goede toiletten voor iedereen in 2030. Deze zeer ambitieuze doelstelling is alleen haalbaar als de mondiale watergemeenschap meer leiderschap toont en nieuwe coalities aangaat, zodat de uitvoering van maatregelen wordt versneld. De huidige aanpak met losstaande waterprojecten is te langzaam en het ontbreekt aan klassieke middelen, opbrengsten uit tarieven en belastingen, om al die benodigde maatregelen te financieren. In 2017 is daar tijdens de drie Leadership Forums, als onderdeel van de AIWW-conferentie, met topmensen uit de hele wereld over gediscussieerd. Zo is onder meer gesproken over nieuwe coalities tussen steden, om van elkaar te kunnen leren. Over een nieuwe rol voor drinkwaterbedrijven om ook te zorgen voor de bescherming van zoetwaterbronnen. En over het vertalen van de mondiale waterdoelen voor de lange termijn naar een collectief kader voor de industrie, om te komen tot nog efficiënter gebruik van water.

Nieuwe inzichten toevoegen
Tijdens de AIWW-summit volgende week in Rotterdam, zal hierop worden teruggeblikt en is het de bedoeling om daar nieuwe inzichten aan toe te voegen. Daarbij zullen de inrichting van duurzame steden en het tot stand brengen van een circulaire economie belangrijke toetsstenen zijn. De AIWW-watertop loopt bovendien vooruit op de volgende editie van de AIWW-conferentie, die volgend jaar november zal plaatsvinden. Ook daar zullen drie Leadership Forums worden gehouden, met internationale vertegenwoordigers van gemeenten, nutsbedrijven en de industrie. Het doel is dan om samen de routekaarten van verandering te definiëren.

Negen bijzondere coalities
Onderdeel van de ambitie van de organisatoren van de AIWW-conferentie is om het niet te houden bij praten alleen, maar ook te komen tot de uitvoering van echte projecten. Tijdens de editie 2017 zijn negen bijzondere coalities gepresenteerd en hun vertegenwoordigers hebben zich middels de Amsterdam Agreements gecommitteerd aan de uitvoering en het terugkoppelen van hun ervaringen. Op de AIWW-top in Rotterdam zal feedback worden gegeven op de eerste resultaten en de wegblokkades die zijn tegengekomen. Tijdens de AIWW-top zullen ook voorstellen voor nieuwe projecten en mogelijke overeenkomsten worden besproken.

De AIWW-summit vindt plaats in Rotterdam. De volgende Amsterdam International Water Week, met onder meer de internationale AIWW-conferentie en de AquaTech Amsterdam vakbeurs, vindt plaats van 4 tot 8 november 2019. Meer informatie over het programma en deelname aan de watertop is te vinden op de website www.amsterdamiww.com.