Menno Holterman tijdens de AIWW-conferentie in Amsterdam (foto: Jac van Tuijn).

Niet vrijblijvend discussiëren, maar concrete afspraken maken. Dat was de opzet van de Amsterdam International Water Week (AIWW) die van 30 oktober tot 3 november plaatsvond in de RAI in Amsterdam. Op de AIWW-conferentie is een aantal overeenkomsten ondertekend waarbij coalities van bedrijven, overheden, financiële instellingen en kennisinstituten toezegden samen internationale projecten te starten.

Dat het ondertekenen van de ‘Amsterdam Agreements’ niet vrijblijvend was, bleek wel tijdens de bijeenkomst op 31 oktober. Niet alle afspraken die tijdens de AIWW zijn gemaakt, werden namelijk geformaliseerd met een overeenkomst. Met het ondertekenen committeerden de partijen zich om de uitvoering van de afspraken op vaste tijdstippen te monitoren. In 2018 tijdens de Singapore International Waterweek en in 2019 tijdens de Aquatech in Amsterdam staat de voortgang van de overeengekomen projecten op het programma.

Zo’n 1200 internationale waterprofessionals togen naar Amsterdam voor de International Water Week Conferentie. Deze editie stond in het teken van de behoeften van de groeiende wereldbevolking. In 2050 zullen negen miljard mensen moeten worden voorzien van voldoende schoon drinkwater, energie en voedsel. Met de Amsterdam Agreements slaat de internationale watersector de handen ineen om gezamenlijk aan die behoeften te kunnen voldoen.

Verschillen
De aard van de overeenkomsten is op het eerste gezicht heel verschillend, maar met het einddoel in gedachten wordt duidelijk dat er in Amsterdam op allerlei vlakken aan de weg is getimmerd.

De Amsterdam Agreements in vogelvlucht:

1. Het Netherlands Water Partnership (NWP) en de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO gaan minimaal twee internationale waterinitiatieven ontwikkelen en financieren.
2. Arcadis, Witteveen+Bos, Fugro en SWECO, Deltares en AkzoNobel gaan de leefomstandigheden van mensen in sloppenwijken van megasteden als Jakarta en Manilla verbeteren.
3. Berliner Wasserbetriebe en Waternet gaan samen aan de slag met het bestrijden van opkomende stoffen, klimaatadaptatie en de deelname aan internationale en Europese onderzoeksprogramma’s.
4. KWR, waterbedrijven en Vewin nemen met het onderzoeksprogramma Water in the Circular Economy (WiCE) het voortouw bij de transitie naar een circulaire economie. De eerste onderzoeksprojecten voor de stedelijke watercyclus starten in januari 2018.
5. Projectorganisatie Kustplaats IJmuiden aan Zee, de gemeente Velsen, Deltares en Wageningen Marine Research starten met een internationaal demonstratieproject voor waterveiligheid aan de kust en klimaatadaptatie.
6. Allied Waters en AquaMinerals introduceren het terugwinnen en opschalen van grondstoffen in drie nieuwe landen. De opbrengsten van dit project worden geïnvesteerd in verder onderzoek en innovatie.
7. Drinkwaterbedrijf Waternet en het waterbedrijf HOFOR uit Kopenhagen gaan kennis uitwisselen.

Schoon Drinkwater
De Nederlandse Drinkwaterbedrijven bekrachtigden in Amsterdam nog eens mondeling het internationale programma WaterWorX dat op Wereldwaterdag 2017 werd gelanceerd. De Nederlandse drinkwaterbedrijven willen internationaal via projecten een bijdrage leveren aan de toegang tot schoon drinkwater. In navolging willen de Nederlandse waterschappen en de Nederlandse overheid in een ‘Blue Deal’ twintig miljoen mensen in veertig stroomgebieden wereldwijd beter gaan beschermen tegen water, een betere toegang tot water geven en een betere waterkwaliteit bieden. De uitwerking van die plannen verschijnt met Wereld Water Dag in 2018.