Rockaway Beach een jaar na orkaan Sandy (foto: Urielevy/CC).

De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio en gouverneur Andrew Cuomo hebben het officiële startsein gegeven voor de bouw van het Rockaways-Atlantic Shorefront Project. Het is een project van 336 miljoen dollar om bijna tien kilometer kustlijn van het schiereiland Rockaway te herstellen en versterken. Die werd acht jaar geleden compleet vernield door orkaan Sandy.

Het door het US Army Corps of Engineers geleide project bestaat uit een versterkt duinsysteem, dat is ontworpen om stormvloeden te blokkeren, en nieuwe en verlengde, taps toelopende strekdammen. Deze strekdammen moeten zand opvangen en stranderosie verminderen. Zo hopen de ingenieurs de natuurlijke buffer helpen te behouden tussen de Atlantische Oceaan en bewoonde delen van het schiereiland behorend bij het New Yorkse stadsdeel Queens.

Twee fases
In de eerste fase van het project worden 14 nieuwe strekdammen gebouwd en vijf bestaande dammen hersteld. De tweede fase van het project omvat de bouw van een versterkt duinsysteem dat de kustlijn zal versterken tegen kuststormen. De duinen zullen worden gebouwd met pantsersteen en stalen damwanden in de kern, die de golfbreukdruk verminderen en de overstromingen door stormvloed op het schiereiland beperken. Het volledige Rockaways-Atlantic Shorefront-project zal naar verwachting binnen vier jaar worden voltooid.

Jamaica Bay
De Atlantic Shoreline-component is de eerste van twee grote kustinfrastructuurprojecten die het Amerikaanse Army Corps of Engineers onderneemt om het schiereiland Rockaway te versterken. Het korps werkt ook aan de ontwikkeling van de Jamaica Bay-component, die voorziet in de bouw van een systeem van bermen, overstromingsbeveiligingen en op de natuur gebaseerde elementen langs de kustlijn. Daarmee moeten de overstromingsgevoelige regio’s die grenzen aan de baai worden beschermd. Dit project zit momenteel nog in de ontwerpfase en heeft een geschatte kostprijs van 237 miljoen dollar.

Vernietigende orkaan
In 2012 vernielde orkaan Sandy de stranden van New York, waarbij meer dan 1000 gebouwen op het schiereiland Rockaway, door vaak drie meter hoge golven werden beschadigd of zelfs volledig vernietigd. De storm beschadigde niet alleen de infrastructuur, maar verplaatste ook ongeveer 1,5 miljoen kubieke meter zand van Rockaway Beach naar aangrenzende locaties en naar de zee. Het US Army Corps of Engineers liet in de weken en maanden na de orkaan zo’n 3,5 miljoen kubieke meter zand aanrukken om het ontwerpprofiel van het strand te herstellen en de veerkracht tegen erosie en kustoverstromingen te verbeteren, maar het was ook meteen duidelijk dat er meer nodig was om de kustgemeenschappen te beschermen tegen toekomstige overstromingen. Acht jaar na Sandy wordt daarmee een begin gemaakt.

Nederlandse inbreng in New York
Behalve de Rockaway- en Jamaica Bay-projecten lopen er in en rond New York nog diverse kustbeschermingsprojecten. Bij enkele daarvan wordt ook gebruikgemaakt van Nederlandse expertise. In de eerste jaren na orkaan Sandy werden onder de noemer ‘Rebuild by Design’, waar ook de Nederlandse watergezant Henk Ovink bij betrokken was, diverse waterveiligheidsprojecten ontwikkeld. Maar omdat de betrokken staten en de stad New York momenteel vooral aan het worstelen zijn met de financiering, loopt het allemaal vrij moeizaam. Arcadis en het Rotterdamse One Architecture zijn betrokken bij het Big U Manhattan South-project, onder leiding van het Deense bureau Big, en Royal HaskoningDHV is, onder de vlag van het Amerikaanse ingenieursbureau Aecom, betrokken bij een ander Rebuild by Design-project, het Hudson River Project in Hoboken.