Lower Manhattan ligt slechts 2,5 meter boven de zeespiegel (foto: Pixabay).

Een team van achttien adviesbureaus zal onder leiding van ingenieursbureau Arcadis een masterplan ontwikkelen dat de kustlijn van Lower Manhattan uitbreidt naar de East River, met bescherming tegen overstromingen. Dit ‘Masterplan Financial District en Seaport Climate Resilience’ bouwt voort op een voorstel van 10 miljard dollar dat burgemeester Bill de Blasio eerder dit jaar onthulde.

De New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) heeft het team samengesteld vanuit het idee dat het creatieve bureaus zijn, die allemaal in staat zijn ‘out-of-the-box’ te denken. Het masterplan moet de lokale bevolking binnen twee jaar een handvol opties bieden om de kustlijn van de wijken in Lower Manhattan te verruimen tot circa 150 meter in de East River en daarmee het gebied tegen klimaatverandering te verdedigen. “Een van de redenen waarom we deze groep bedrijven hebben gekozen, is hun nadruk op creativiteit en hun uitgangspunt om waar mogelijk natuurlijke systemen te gebruiken, met aandacht voor de lokale ecologie,” zegt Elijah Hutchinson, vice-president waterfronts van NYCEDC. “We vinden daarbij een gelaagde benadering van klimaatbestendigheid erg belangrijk.”

Meer Nederlandse inbreng
Arcadis is geen onbekende als het gaat om klimaatbestendigheidsprojecten in New York City. Het bureau werkt momenteel aan het East Side Coastal Resiliency-project (ESCR) ten noorden van de voorgestelde uitbreiding van de kustlijn. En een ander Nederlands adviesbureau in het team van achttien, Deltares, werd onlangs ingeschakeld om onafhankelijk de plannen van de stad voor het ESCR-project te beoordelen.

Complex project door ligging en infrastructuur
Het masterplan bouwt voort op een voorstel van 10 miljard dollar dat de Newyorkse burgemeester Bill de Blasio in maart 2019 onthulde en dat onderdeel is van een meervoudig plan om te voorkomen dat stormvloeden en de stijgende zeespiegel Manhattan overstromen. Er is circa 1,5 miljard dollar aan financiering voor het project toegezegd door de stad New York en de federale overheid. De zeehaven en het financiële district vormen een bijzonder complexe uitdaging, stelt de NYCEDC, vanwege de laaggelegen topografie van het gebied – het ligt slechts 2,5 meter boven de zeespiegel – en het web van cruciale ondergrondse transport- en rioleringsinfrastructuur, waardoor graven geen optie is.

Stedenbouwkundige ontwikkeling
Gedeelten van de nieuw uitgebreide waterkant van Lower Manhattan zouden ongeveer 6 meter boven de waterlijn worden opgehoogd. Om het project betaalbaar te houden, wordt al onderzocht hoeveel stedenbouwkundige uitbreiding hier mogelijk is, maar het handhaven van een toegankelijke waterkant is volgens Hutchinson een prioriteit voor de stad. “We willen geen project dat mensen afsnijdt van hun waterkant”, zegt hij.

Burgers worden erbij betrokken
De stad zegt dat ze de lokale bevolking op de hoogte wil houden bij elke stap van het proces met driemaandelijkse updates, maar sommige burgers betwijfelen of dat echt zal gebeuren. Bij het ESCR-project is op dat terrein namelijk veel misgegaan. Margaret Chin, raadslid van Lower Manhattan, zegt dat ze zal aandringen op een transparant proces: “Bijna zeven jaar sinds Superstorm Sandy onze stad trof, blijven onze buurten ongelooflijk kwetsbaar voor de volgende storm. Dit plan vormt het startpunt van een gesprek over de bescherming van de kustlijn van Lower Manhattan. Geen enkele klimaatbestendigheidsinspanning zal succesvol zijn zonder inbreng van bewoners.”