Nederlandse bedrijven helpen New York en New Jersey tegen overstromingen

De Amerikaanse minister voor huisvesting en stedelijke ontwikkeling Shaun Donovan maakte op 2 juni de zes winnende voorstellen en de bijbehorende financiering bekend. Na de verwoestende orkaan Sandy die in het najaar van 2012 New York en New Jersey teisterde, riep de door president Obama in het leven geroepen Hurricane Sandy Rebuilding Task Force wereldwijd bedrijven op om met oplossingen te komen. Aan het begin van de competitie, die was geïnitieerd door de Nederlandse topambtenaar Henk Ovink, schreven zich 148 teams in. 

Breedgedragen oplossing
Adviseur waterveiligheid Marten Hillen van Royal HaskoningDHV benadrukt dat de ruim veertig leden van team OMA uitvoerig hebben gesproken met slachtoffers van de orkaan en andere betrokkenen om tot een breedgedragen oplossing te komen. “Dat is echt gelukt. We hebben ongelooflijk veel positieve reacties op onze plannen gehad. Onze aanpak is gebaseerd op een overstromingsrisicobenadering. Daarmee konden we die plekken bepalen waar we lokale ingrepen kunnen voorstellen die een groter, regionaal effect hebben. Onze strategie vergroot niet alleen de waterveiligheid, maar zorgt er tevens voor dat de inwoners van Hoboken in de toekomst op een duurzame manier met water kunnen leven. Dat het voorstel voor Hoboken is geselecteerd is een enorme opsteker voor de inwoners die zwaar getroffen waren na Sandy.”
Combinatie maatregelen
De uitgebreide strategie voor stedelijk waterbeheer voor Hoboken is een combinatie van harde en zachte maatregelen en gebaseerd op vier elementen: weerstaan (resist), vertragen (delay), opslaan (store) en afvoeren (discharge) van water. “Zo hebben wij bijvoorbeeld een oplossing bedacht om een waterkering in het monumentale station van Hoboken te integreren. Ruimtegebrek vanwege dichte bebouwing is hierbij een belangrijke factor”, licht Hillen de voorstellen van zijn team toe. “Daarnaast hebben wij voorgesteld om meer groene gebieden en groene daken aan te leggen, die het regenwater langer kunnen vasthouden. Door het regenwater op te vangen en op te slaan, bespaart de gemeenschap bovendien op de aanschaf van pompen om het water af te voeren.”
Geld beschikbaar
De Amerikaanse minister van huisvesting en stedelijke ontwikkeling, Shaun Donovan, heeft voor alle projecten 920 miljoen dollar te verdelen. Daarvan is 230 miljoen dollar beschikbaar om de voorstellen van OMA en Royal HaskoningDHV uit te voeren. Hillen wijst erop dat er in totaal ongeveer 400 miljoen dollar nodig is om het totaalplan van het team uit te voeren. “Er is nu in ieder geval genoeg geld om het ontwerpproces rond te krijgen en een groot deel van de aanleg te financieren. Verder staan er bij verschillende fondsen nog financieringsaanvragen uit en wij verwachten dat de financiering rondkomt.”
Deltares
Deltares is bij twee van de zes winnende consortia betrokken, die New York veiliger moeten maken tegen stormen. Het gaat om het project ‘New Meadowlands’ bij Little Ferry in New Jersey en ‘Living with the Bay’ in Nassau County op Long Island. Met New Meadowlands wordt een gebied van tachtig vierkante kilometer in de metropoolregio New York-New Jersey beschermd tegen toekomstige overstromingen. Tegelijkertijd worden natuur en infrastructuur en stedebouwkundige functies versterkt. Deze geïntegreerde aanpak moet ervoor zorgen dat het gebied niet alleen veiliger wordt, maar vooral ook aantrekkelijker om te wonen en economische groei wordt gestimuleerd. Tot Sandy ontbrak een samenhangende ruimtelijke ordening en waren grote delen van het gebied verwaarloosd en vervuild.
Nederlandse oplossingen 
Het gebied van New Meadowlands is net als Nederland laaggelegen waardoor typisch Nederlandse oplossingen kunnen worden toegepast. Veiligheid is gebaseerd op de nieuwste Nederlandse inzichten met aandacht voor ‘nature based flood defense’. Hierbij wordt de natuur betrokken bij het verbeteren van de waterveiligheid. Mindert de Vries, bij Deltares projectleider New Meadowlands: ‘Dit natte gebied krijgt een echt Nederlands uiterlijk. We gebruiken zoveel mogelijk ‘zachte’ dijken van klei of zand met grasbekleding in combinatie met vooroevers die bestaan uit moerassen, rietlanden of bossen. In Nederland vind je dit landschap bijvoorbeeld terug in het Eems-Dollardgebied. We benutten bestaande transport infrastructuur als waterkering en passen nieuwbouw van harde dijken met asfalt alleen toe als het niet anders kan.’
Retentiebekkens bij Mill River 
Living with the Bay voorziet in maatregelen voor het gebied Nassau County op Long Island in New York. Ze maken het gebied veiliger tegen hoog water en aantrekkelijker om te wonen en te recreëren. Ook bij de kustversterking van Nassau County zal vooral gebruik worden gemaakt van ‘zachte’ infrastructuur. Tevens wordt er rond de Mill River een aantal maatregelen genomen. Het gaat onder meer om het aanleggen van retentiebekkens die overtollig water op kunnen slaan maar ook de waterkwaliteit verbeteren. Ook de aanleg van parken moet de opvang- en zuiveringscapaciteit verbeteren. Ze zorgen tevens voor aantrekkelijke recreatiemogelijkheden.
Manhattan
Het Deens-Nederlandse BIG Team, met onder andere het Amsterdamse bureau One Architecture en Arcadis in de gelederen, heeft  335 miljoen dollar ter beschikking om een aantal voorstellen verder uit te werken. Senior planner Water Management Group Edgar Westerhof van Arcadis wijst erop dat het advies-en ingenieursbureau al verschillende projecten in Manhattan heeft uitgevoerd, zoals de bescherming van ziekenhuizen, telecommunicatiebedrijven en bankgebouwen tegen wateroverlast. De nieuwe plannen sluiten volgens hem prima op deze activiteiten aan. “Zo hebben wij in nauw overleg met bewonersorganisaties verschillende oplossingen uitgewerkt. Daarbij hebben wij goed gekeken naar de beschikbare ruimte. In het park tussen East River en Lower East Side komt een multifunctionele dijk met fietspaden en recreatievoorzieningen. Op plaatsen met minder ruimte, zoals in het financiële district, komen kleppen die vanaf de weg naar beneden kunnen om zo het water uit de stad te houden. Ook komt er meer groen om overvloedige regenval op te nemen.”